Eläinlääkintölainsäädäntö


Eläinlääkintäsektorin lainsäädäntö koostuu seitsemästä laista ja niiden nojalla annetuista asetuksista sekä maa- ja metsätalousministeriön ja elintarvike- ja terveysosaston päätöksistä.


Eläinlääkintölainsäädännön painetun version julkaiseminen on lopetettu vuoden 2012 alusta lähtien.


Maa- ja metsätalosministeriö ei vastaa Eläinlääkintölainsäädännön internetversiossa mahdollisesti olevien virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista. Osa säädöksistä on maa- ja metsätalousministeriön päivittämiä. Valtion säädöskokoelmassa ilmestyneet julkaisut on linkitetty Finlex tietokantaan, jonka kautta yksittäistietojen haku tapahtuu.


EU-lainsäädäntö

Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä (EYVL, säädösten yhteenvedot -96 alkaen) julkaistaan yhteisön voimaan astuva lainsäädäntö. Osa lainsäädännöstä velvoitetaan julkaisemaan jäsenmaiden omassa lainsäädännössä, mutta suuri osa on saatavilla ainostaan EU-julkaisujen kautta.

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti julkaistaan 11 kielellä, ja sitä on saatavilla niin paperi, kuin tiedostomuotoisena. Internetissä löytyy ilmaispalveluna EUR-Lex tietokanta, jossa EYVL:n L (lainsäädäntö) ja C (EU:n julkaisemia tiedonantoja ja ilmoituksia).Eur-Lexin kautta on saatavilla myös luettelo yhteisön voimassa olevasta lainsäädännöstä.

Sivun alkuun