Luonnonvarat yhdistää hallinnonalan

Luonnonvarat

Neljätoista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvaa virastoa ja organisaatiota ovat koonneet voimansa "Luonnonvarat - kaikki auringosta" -tunnuksen alle. Yhteistyön avulla ne haluavat tuoda esiin toimintansa lähtökohdan, uusiutuvat suomalaiset luonnonvarat.

Yhteisen tunnuksen alla esiinnytään erilaisissa tapahtumissa, kuten Farmari- ja ELMA-messuilla.

Hallinnonala koskettaa hyvin monella tavoin suomalaisten arkea sekä työelämässä että vapaa-aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Ministeriö ohjaa niin luonnonvarojen käyttöä kuin tutkimustakin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luonnonvarakeskus Luke

Maanmittauslaitos

Maaseutuvirasto Mavi

Suomen riistakeskus

Metsähallitus

Metsäkeskukset

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL

Suomen ympäristökeskus SYKE

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Esitteitä

Sivun alkuun