Luonnonvarat yhdistää hallinnonalan

Luonnonvarat

Neljätoista maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvaa virastoa ja organisaatiota ovat koonneet voimansa "Luonnonvarat - kaikki auringosta" -tunnuksen alle. Yhteistyön avulla ne haluavat tuoda esiin toimintansa lähtökohdan, uusiutuvat suomalaiset luonnonvarat.

Yhteisen tunnuksen alla esiinnytään erilaisissa tapahtumissa, kuten Farmari- ja ELMA-messuilla.

Hallinnonala koskettaa hyvin monella tavoin suomalaisten arkea sekä työelämässä että vapaa-aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Ministeriö ohjaa niin luonnonvarojen käyttöä kuin tutkimustakin.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Geodeettinen laitos

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Maanmittauslaitos

Maaseutuvirasto Mavi

Suomen riistakeskus

Metsähallitus

Metsäkeskukset

Metsäntutkimuslaitos Metla

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL

Suomen ympäristökeskus SYKE

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Tike, Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus

Esitteitä

Sivun alkuun