Luonnonvarat yhdistää hallinnonalan

Luonnonvarat

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvat virastot ja organisaatiot ovat koonneet voimansa "Luonnonvarat - kaikki auringosta" -tunnuksen alle. Yhteistyön avulla ne haluavat tuoda esiin toimintansa lähtökohdan, uusiutuvat suomalaiset luonnonvarat.

Yhteisen tunnuksen alla esiinnytään erilaisissa tapahtumissa, kuten Farmari- ja ELMA-messuilla.

Hallinnonala koskettaa hyvin monella tavoin suomalaisten arkea sekä työelämässä että vapaa-aikana. Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on luoda ja ylläpitää edellytyksiä uusiutuvien luonnonvarojen kestävälle ja monipuoliselle käytölle. Ministeriö ohjaa niin luonnonvarojen käyttöä kuin tutkimustakin.


MMM:n hallinnonalan organisaatiot (pdf) (MMM:lle osoitetut henkilötyövuodet ja talousarvion suuruus)


Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luonnonvarakeskus Luke

Maanmittauslaitos

Maaseutuvirasto Mavi

Suomen riistakeskus

Metsähallitus

Suomen metsäkeskus

Suomen ympäristökeskus SYKE

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset

Esitteitä

Sivun alkuun