Susien aiheuttamia kotieläin- ja porovahinkoja selvästi aiempia vuosia vähemmän

RKTL 23.4.2010

susi

Susien aiheuttamat kotieläin- ja porovahingot vähenivät selvästi viime vuonna. Eniten vähenivät kotieläinvahingot, mutta myös susien tappamiksi ilmoitettujen porojen määrä on pienentynyt.

Sudet ovat tappaneet lähinnä koiria. Maa- ja metsätalousministeriön korvattavaksi tuli 21 kotieläimiä koskevaa vahinkotapausta vuonna 2009. Näistä koiravahinkoja oli 16. Määrä on pienempi kuin kertaakaan aiemmin 2000-luvulla. Enimmillään vahinkotapausten määrä oli vuonna 2006, jolloin vahinkotapauksia oli kaiken kaikkiaan 68.

Susien tappamiksi ilmoitettiin 591 poroa vuonna 2009. Enimmillään määrä oli vuonna 2007, jolloin vastaava luku oli 1001 poroa.

Tärkein syy vahinkojen määrän pienentymiseen on susien määrän vähentyminen. Yksiselitteisimmin tämä koskee poronhoitoalueen ulkopuolista Suomea, missä susien aiheuttamien vahinkojen määrän kehitys on seurannut erittäin hyvin Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vuosittaista arviota susikannan lukumäärästä. Tosin vuoden 2009 vahinkotapausten määrä on pienempi kuin olisi susikannan runsautta koskevan arvion pohjalta ollut odotettavissa. Vuoden 2006 lopussa RKTL arvioi Suomessa olleen vähintään 250 sutta. Vuoden 2009 loppua koskeva arvio oli 160 yksilöä.

Lisätiedot:

erikoistutkija Ilpo Kojola, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 0400-292 098

ylitarkastaja Jussi Laanikari, Maa- ja metsätalousministeriö p. 040-733 62 29, 09-160 52 283

Sivun alkuun