Auta tutkimusta ja ilmoita vieraslajihavainnoistasi

27.10.2011

Kuva: MMM:n kuva-arkisto

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL ja Suomen ympäristökeskus SYKE toivovat yleisöltä vieraslajihavaintoja Itämerestä ja siihen laskevista vesistöistä. Yleisön apu havainnoinnissa on tarpeen, sillä vieraslajien levinneisyydestä saadaan heikosti tietoa rannikkoalueen säännöllisissä biologisissa seurannoissa. Havainnoista voi ilmoittaa verkkolomakkeella, joka löytyy RKTL:n sivuilta ja Itämeriportaalista.

Itämereen on viime vuosina saapunut useita uusia, ekosysteemille vieraita eliölajeja. Osasta vieraslajeja saattaa olla haittaa alkuperäislajeille. Helpoimmin havaittavia ja tunnistettavia vieraslajeja ovat mustatäplätokko, hopearuutana ja taskuravut sekä sirokatkarapu.

Mustatäplätokko saattaa jäädä onkeen, pilkkiin tai katiskaan rannikkoalueellamme, etenkin satamien lähistöllä. Se voi levittäytyä myös mereen laskeviin jokiin. Hopearuutanaa tavataan rannikolta ja varsinkin pienistä lammista rannikon tuntumassa. Noin 2 senttimetrin kokoista liejutaskurapua sen sijaan on toistaiseksi havaittu vain Saaristomereltä. Niitä on löytynyt niin ahventen vatsoista perkauksen yhteydessä kuin ankkuria nostettaessa mudan joukosta sekä kalan- ja ravunpyydyksistä.

Kalastajat saavat pyydyksien mukana vuosittain saaliiksi myös 8–10 sentin kokoisia villasaksirapuja eri puolilta merialuetta. Sirokatkarapua puolestaan tapaa usein rantavedessä kivien päältä ja levien joukosta, ja sitä on tavattu monesta paikasta eteläisen Suomen rannikolta.

Edellä mainituista sekä muista vieraan näköisistä eliölajeista kaivataan yleisön havaintoja. Helpoimmin havainnot voi ilmoittaa verkkoon avatulla vieraslajihavaintolomakkeella. Vieraslajin havaintopaikka merkitään kätevästi napsauttamalla karttaa havaintokohdasta. Havaintojen tueksi sekä lajinmäärityksen varmistamiseksi lomakkeelle kannattaa ladata kuvia havaitusta eliöstä.

Lajikuvat löytyvät RKTL:n sivuilta.

Lomake ja apua vieraslajien tunnistamiseen

Lisätietoja:

Tutkija Lauri Urho
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL)
Puh. 0400 143 049
etunimi.sukunimi@rktl.fi

Erikoistutkija Maiju Lehtiniemi
SYKEn merikeskus, puh. 040 725 5085
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Aira Saloniemi, SYKEn viestintä, Itämeri-asiat
Puh. 0400 148 875
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Sivun alkuun