Tavoitteena puurakentamisen lisääminen

Helsinki 1.2.2012

Metsähallituksen Pilke-talo Rovaniemellä

− Puun hyödyntämisessä pyritään siihen, että puun elinkaaren aikana sillä olisi mahdollisimman korkea jalostusaste. Puurakentaminen on tätä elinkaariajattelua parhaimmillaan, sanoi maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä puurakentamisfoorumissa 31.1.

Valtakunnallisen puurakentamisohjelman tavoitteena on nostaa puukerrostalojen osuus tällä hallituskaudella 10 prosenttiin kerrostaloasuntojen uudistuotannossa. Ruotsissa vastaava prosentti on jo melkein 20.

− Viime hallituskaudella esteet puurakentamiselle purettiin, joten edellytykset ovat olemassa. Vaikka liputan puurakentamisen puolesta, kaikkea ei kuitenkaan pidä tehdä puusta, totesi elinkeinoministeri Jyri Häkämies.

Koulutus ja osaaminen haasteina

Puun käyttö rakentamisessa on keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Puusta rakennettuja kerrostaloja on nyt Suomessa noin 7000 kpl. Tutkimusten mukaan kerrostaloasuminen lisää suosiotaan, joten myös puurakentamisen on vastattava tähän haasteeseen. Puurakentamisessa nähdään kasvun mahdollisuuksia myös julkisessa rakentamisessa ja hallimaisissa rakennuksissa. Yksi tuore esimerkki tästä on Metsähallituksen Pilke-toimitila Rovaniemellä.

− Lisääntyvä puurakentaminen voi helpottaa rakennustyömaille ennakoitavaa työvoimapulaa, koska työmaakohtainen rakentamisaika on jopa puolet lyhyempi kuin muilla materiaaleilla (esim. betoni), sanoo työministeri Lauri Ihalainen.

Toisaalta puurakentamisella on myös työllistävä vaikutus, sillä puun käytön lisääminen työllistää arvoketjun alkupäätä eli "metsästä tehtaalle".

Tilaisuudessa puhuttiin paljon siitä, että lisääntyvän puurakentamisen haasteena on koulutus ja osaaminen. Rakennusala on merkittävä työllistäjä, mutta siltä on siirtymässä lähitulevaisuudessa eläkkeelle paljon osaavaa henkilöstöä, kuten työnjohtajia ja suunnittelijoita. Puualan koulutukselle pitää tehdä jotakin jos kasvavaan kysyntään halutaan vastata.

Lisätietoja:
maa- ja metsätalousministerin erityisavustaja Tiina Rytilä, puh. 040 566 66 49
elinkeinoministerin erityisavustaja Kai Mykkänen, puh. 040 592 1499
työministerin erityisavustaja Pilvi Torsti, puh. 040 719 1206
kehittämispäällikkö Markku Karjalainen, puh. 040 583 2127 (MSO/Puurakentamisohjelma)

Sivun alkuun