Vihreä talous ja vesiturvallisuus Maailman vesifoorumin keskiössä

Marseille 16.3.2012


Vesi- ja ruokaturva puhuttaa parhaillaan käynnissä olevassa maailman vesifoorumissa Marseillessa Ranskassa. Nyt kuudennen kerran järjestettävässä maailman suurimmassa vesialan tapahtuma pyrkii nostamaan vesiasiat poliittisissa ohjelmiin esittämällä ehdotuksia kansainvälisten vesikysymysten ratkaisemiseksi. Tapahtuma on koonnut tuhansia osallistujia 180 maasta eri puolilta maailmaa. Se on samanaikaisesti poliittisen tason tapahtuma ministeripaneeleineen, asiantuntijoiden konferenssi ja messut, joilla maat esittelevät vesialan osaamistaan.

Veden puute vaarantaa maailman ruokaturvan

YK:n ruoka- ja maatalousjärjestö FAO on varoittanut, että maailman ruoantuotannon tulisi kasvaa 70 % vuoteen 2050 mennessä väestönkasvun ja ruokavalion muutosten takia. Maatalouden osuus maailman makean veden kulutuksesta on 70%. Veden niukkuus vaikeuttaa jo nyt monin paikoin maataloutta. Ihminen käyttää vettä suoraan keskimäärin noin 200 litraa vuorokaudessa. Jos kulutukseen lasketaan mukaan myös ruoan tuotantoon kuluva vesimäärä, se onkin peräti 3000 - 5000 litraa vuorokaudessa. Marseillen vesifoorumin jälkeen vesi- ja ruokaturvakeskustelu jatkuu myös maailman vesipäivänä 22.3.2012.

Vihreästä taloudesta etsitään ratkaisua

Toinen vesifoorumissa ja myös kesäkuussa järjestettävän YK:n kestävän kehityksen Rio+20-konferenssin valmistelussa näkyvästi esillä oleva teema on vihreä talous, jossa pyritään hyvinvoinnin kasvattamiseen sekä tasa-arvoon uhkaamatta luonnonvarojen riittävyyttä ja vähentämällä ympäristöriskejä. Viime vuosikymmenten aikana tapahtunut voimakas hyvinvoinnin kasvu perustuu osin toimintaan, jonka vaikutukset ympäristöön ovat hyvin haitallisia ja joka ylittää luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen rajat. Vihreästä taloudesta ja sen synnyttämästä vihreästä kasvusta etsitään ratkaisua negatiivisen kehityksen pysäyttämiseksi. Suomessa vihreän talouden merkitystä on korostanut muun muassa pääministeri Jyrki Kataisen vetämä kestävän kehityksen toimikunta.

Suomi ajaa yhteisiä pelisääntöjä rajavesistöihin

Suomi on puheenvuoroissaan kannustanut muita maita saattamaan voimaan YK:n piirissä tehdyt rajavesistösopimukset. Maapallon väestöstä 40% asuu vesistöalueilla, jotka sijaitsevat kahden tai useamman valtion alueella. Näiden vesivarojen turvaamiseksi valtioiden tulisi sopia yhteisestä säännöistä sekä perustaa yhteiset toimielimet etujen ja tavoitteiden yhteensovittamista varten. Suomen kokemukset rajavesistöyhteistyöstä naapurimaiden kanssa osoittavat, että tämä on paras tapa ratkaista rajavesistöjen käytön ja suojelun haasteet.

Suomen tilaisuudet vetivät tuvan täyteen

Suomalainen vesiosaaminen, kehitysyhteistyöhankkeet, rajavesistöyhteistyön kokemukset sekä alan yritykset ovat herättäneet suurta kiinnostusta lauantaina päättyvässä vesifoorumissa. Suomalaiset ovat esitelleet tuloksia, joita yhteistyö on tuottanut esimerkiksi Etiopian maaseudulla, Etelä-Niilin alueella, Itämeren suojelussa, järvikunnostuksessa sekä Saimaan ja Vuoksen vesistössä.

- Vieraat ovat pitäneet suomalaisten osaamista hyvin relevanttina käytännön vesiongelmien ratkaisemisessa. Huomiota kiinnittää, että hankkeemme ovat kiinnostaneet laajasti muitakin kuin kohdealueiden ihmisiä", sanoo Saija Vuola Suomen vesifoorumista (FWF). FWF on koonnut Marseilleen laajan joukon suomalaisia yrityksiä sekä julkisia ja yksityisiä yhteisöjä. Ne ovat yhteistyössä esitelleet suomalaisia ratkaisuja, toimintamalleja ja tuotteita.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

vesihallintojohtaja Kai Kaatra, p, 040 593 2545
vesitalousylitarkastaja Ville Keskisarja, p. 040 861 1229

Sivun alkuun