Pohjoismaiden sinisorsakannat kasvussa

12.02.2013

Pohjoismaissa pesii arviolta puolimiljoonaa sinisorsaparia, ja kanta on ollut viime aikoina pienoisessa kasvussa. Moniin muihin kotimaisiin vesilintulajeihin verrattuna sinisorsan kanta vaikuttaa elinvoimaiselta.

Sinisorsan pesimäkannat kasvoivat viime vuosikymmenten aikana kaikissa muissa pohjoismaissa paitsi Islannissa. Eniten sinisorsia pesii Suomessa ja Ruotsissa – molempien maiden kanta on noin 200,000 paria. Sinisorsan talvehtijamäärät ovat kasvaneet Ruotsissa 1970-luvulta ja Suomessa 1990-luvulta lähtien.

- Sinisorsa on yksi harvoja vesilintulajeja, jonka kannat ovat kasvaneet Suomessa, kertoo intendentti Aleksi Lehikoinen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta, Luomuksesta, joka on osa Helsingin yliopistoa.

Kannankasvuun johtaneita syitä voivat olla sinisorsan parantunut poikastuotto ja pienentynyt metsästyspaine, mutta yksityiskohtaisia analyyseja kannan vaihteluun vaikuttavista tekijöistä ei ole tehty.

- Sinisorsa on Suomen sorsista saalistilastojen ykkönen. Saalismäärät kuitenkin laskivat maassamme noin neljänneksen vuonna 1996 voimaan astuneen lyijyhaulikiellon jälkeen. Saalismäärät ovat laskeneet myös Tanskassa ja Norjassa, kertoo tutkimusprofessori Hannu Pöysä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.

Jotta pohjoismaisten sinisorsakantojen elinvoimaisuutta voitaisiin tarkastella paremmin, tarvitaan lisätietoja lajin vuosittaisesta hengissäsäilyvyydestä, lisääntymistuloksesta ja saalismääristä. Tutkimustietoa tarvitaan myös metsästystarkoitukseen istutettujen sinisorsien vaikutuksesta kokonaiskantaan. Tanskassa arvioidaan vapautettavan vuosittain 400,000 sinisorsaa luontoon ennen metsästyskautta. Ruotsin, Norjan ja Suomen vapautettujen sorsien määrää ei tarkkaan tunneta.

Pohjoismaisten sinisorsien populaatiotiedot on koottu ensimmäistä kertaa yhteen osana vesilintukantojen suojelua ja hoitoa edistävän Nordic Waterbirds and Climate Network -yhteistyöfoorumin toimintaa. Tiedot on julkaistu Ornis Fennica -tiedelehden verkkosivuilla ilmestyneessä tutkimuksessa.

Linkki alkuperäisjulkaisuun

Linkki Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintusivuille

Linkki Luonnontieteellisen keskusmuseon, Luomuksen, vesilintusivuille

Lisätietoja:
Hannu Pöysä, 0295327401, hannu.poysa@rktl.fi tai Jukka Rintala, 0295327202, jukka.rintala@rktl.fi, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
Aleksi Lehikoinen, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Luomus, 09-191 28851, aleksi.lehikoinen@helsinki.fi

Sivun alkuun