Pentti Lähteenoja maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston johtoon

10.1.2008 MMM

Pentti_Lähteenoja

Valtioneuvosto nimitti tänään maatalous- ja metsätieteiden maisteri, oikeustieteen tohtori Pentti Lähteenojan maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosaston osastopäällikön virkaan. Lähteenoja aloittaa virassa 1.2.2008. Virkaan haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä.

Pentti Lähteenoja on toiminut vuodesta 1996 lähtien maa- ja metsätalousministeriössä. Metsäosaston apulaisosastopäällikkönä hän on työskennellyt vuodesta 2001 asti.

Aiemmin Lähteenoja on työskennellyt muun muassa Lounais-Suomen metsälautakunnassa piirimetsänhoitajana sekä eri tehtävissä Lounais-Suomen metsäkeskuksessa, Loimaan maatalousoppilaitoksessa ja Helsingin yliopistossa.

Maa- ja metsätalousministeriön kala- ja riistaosasto vastaa kala-, riista- ja porotaloutta koskevista asioista. Osaston toiminta-ajatuksena on turvata kala-, riista- ja porotalouden edellytykset ohjaamalla niiden perustana olevien luonnonvarojen monipuolista käyttöä ja hoitoa.

Sivun alkuun