Kansainvälinen yhteistyö eri sektoreilla

Valtioneuvoston tehtäväjaon mukaan maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvat maatalous, maaseudun kehittäminen, metsätalous, kala-, riista- ja porotalous, elintarvikkeiden ja maatalouden tuotantotarvikkeiden turvallisuus ja laatu, eläinten terveys ja hyvinvointi, kasvinterveys, maanmittaus ja paikkatietojen yhteiskäyttö sekä vesitalous. Kaikilla näillä toimintasektoreilla on merkittävää kansainvälistä toimintaa ja aktiivista yhteistyötä, jonka puitteissa voidaan edistää myös Suomen tavoitteita.

Sivun alkuun