Lausuntopyynnöt

Tätä sivua ei enää päivitetä (20.9.2013 ->). Ajantasalla oleva sivu on osoitteessa

http://www.mmm.fi/fi/index/ministerio/lausunnolla2.htmlLausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.10.2013

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö

Muistio

Asetusluonnos

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2013 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 11 ja 14§:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.10.2013

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
maatalousekonomisti Pekka Pihamaa, p. 0295 16 2289
sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö

Muistio

Asetusluonnos

Lausuntopyyntö asetusluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön kasvinterveyden suojelemisesta annetun asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 11.10.2013

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Taina Sahin, p. 02951 62160
sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2013 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista, teuraskaritsan laatupalkkiosta, valkuais- ja öljykasvipalkkiosta sekä tärkkelysperunapalkkiosta

Lausunnot viimeistään 1.11.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248
sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista

Lausunnot viimeistään 25.10.2013


Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. 0295 16 2417
sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014

Lausunnot viimeistään 17.9.2013


Lisätietoja:

kalastusneuvos Orian Bondestam, p. 0400 392 011.

sähköposti muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta vuoden 2012 maa- ja metsätalousalan sekä ammatinharjoittajan tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Lausunnot viimeistään 26.9.2013.

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347
ja maatalousylitarkastaja Anne Vainio, p. 0295 16 2168

sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta kunnaneläinlääkärien maksullisista suoritteista


Lausunnot viimeistään 1.10.2013.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Timo Rämänen, p. 0295 16 2197

ja vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, p. 0295 16 2244

sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta asetukseksi koskien riekon metsästystä

Lausunnot viimeistään 19.8.2013.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 0295 16 2388 (9.8. ja 19.8. jälkeen)
neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295 16 2391 (12.-16.8.)


sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2013 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 23§:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 6.9.2013.

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 029 516 2347

ja ylitarkastaja Veli-Pekka Reskola, p. 029 516 2193

sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rehulain (86/2008) muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 20.9.2013.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Marita Aalto, p. 029 516 2445

ja hallitussihteeri Hannu Miettinen, p. 029 516 2478

sähköpostit muodossa: etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö luonnoksesta asetukseksi hevosten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 13.9.2013.

Lisätietoja:

eläinlääkintöneuvos Pirkko Skutnabb (12.8.-17.8. ja 9.9.-13.9.) p. 02951 62348
apulaisosastopäällikkö Riitta Heinonen (26.8. ->) p. 02951 62107
sähköpostit: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 30.8.2013

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola p. 02951 62448, sähköpostiosoite muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi nautojen ja sikojen salmonellavalvonnasta

Lausunnot viimeistään 6.9.2013.


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin (ei välillä 5.-23.8.2013) p.02951 62361 ja
vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius (5.8.2013 alkaen) p. 02951 62244. Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnoksesta vuoden 2012 muiden kuin maa- ja metsätalousalan tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Lausunnot viimeistään 20.8.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi ja maatalousylitarkastaja Anne Vainio, p. 0295 16 2168 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta eläinjalostuslaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2013 maksettavasta luonnonhaittakorvauksen kansallisesta lisäosasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3§:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 6.9.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Katri Valjakka, p. 0295 16 2235 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi sekä 29.7.2013 lukien neuvotteleva virkamies Berit Korpilo, p. 0295 16 2166 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien hallin, Itämeren norpan, saukon ja euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2013-2014


Lausunnot viimeistään 18.7.2013


Lisätietoja:

ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kommenttipyyntö luonnoksesta elintarviketeollisuuden vesihuolto-oppaaksi

Lausunnot viimeistään 31.8.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM: asetukseksi koskien poikkeusluvalla sallittavaa ilveksen metästystä metsästysvuonna 2013-2014

Lausunnot viimeistään 17.7.2013


Lisätietoja:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 02951 62432


Lausunnot viimeistään 24.7.2013


Lisätietoja:

ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 02951 62338 (20.6. saakka ja 15.7. jälkeen)

ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 02951 62432 (24.6.-12.7. välisenä aikana)

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien metsähanhen ja merihanhen metsästyksen kieltämistä

Lausunnot viimeistään 2.7.2013


Lisätietoja:

ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 040 733 6229 ja

ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 040 867 2667

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain muuttamiseksi

Lausunnot viimeistään 9.8.2013

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Leo Olkkonen, p. 02951 62300 (17.-20.6.2013 ja 15.7.-2.8.2013)

maanmittausylitarkastaja Jere Rajalin, p.02951 62369 (25.6.-4.7.2013)

maanmittausneuvos Raimo Vajavaara, p. 02951 62124 (8.-12.7.2013 ja 5.8.-9.8.2013)

Lausuntopyyntö luonnoksesta asetukseksi koskien karhun metsästystä metsästysvuonna 2013-2014

Lausunnot viimeistään 20.7.2013

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, p. 0295 16 2252 (6.6 - 20.6.2013)
hallitusihteeri Mika Saari, p. 0295 16 2134 (6.6.-28.6.2013)
hallitusneuvos Tanja Viljanen, p. 0295 16 2353 (1.7 - 12.7.2013)
hallitusneuvos Esko Laurila, 0295 16 2117 (15.7. - 19.7.2013)

Lausuntopyyntö maaseutuelinkeinovalitusten siirtotyöryhmän mietinnöstä ja siihen sisältyvistä lainsäädäntöehdotuksista

Lausunnot viimeistään 12.7.2013


Lisätietoja:


ylitarkastaja Jarno Virta, p. 0295 162 105 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi Newcastlen taudin vastustamisesta sekä viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyjen rokottamisesta Newcastlen tautia vastaan

Lausunnot viimeistään 16.8.2013

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, p. 02951 62244 (->20.6.2013)

sekä

eläinlääkintöylitarkastaja Ulla joutsenlahti, p. 02951 62455 (15.7.2013 ->)

sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnasta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 12.7.2013

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Erkki Arnkil, p. 0295162127 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta


Lausunnot viimeistään 14.6.2013


Lisätietoja:

ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, p. 02951 62408 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi ja

vanhempihallitussihteeri Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 17.6.2013

Lisätietoja:
kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, p. 02951 62313

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 17.6.2013


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tiina-Mari Martimo, p. 02951 62311 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

ja

lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 02951 62234 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastusasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 25.6.2013

Muualla palvelussamme

Lisätietoja:
tiedottaja Annukka Lyra, annukka.lyra@mmm.fi, p. 0400 707 577
neuvotteleva virkamies Tiina Malm, tiina.malm@mmm.fi, p. 040 733 6223
ylitarkastaja Eero Pehkonen, eero.pehkonen@mmm.fi, p. 040 752 5171 (ympäristöarviointi ja siihen liittyvä selostus)

Lausunnot viimeistään 3.6.2013


Lisätietoja:

ylimetsänhoitaja Matti Hiekurainen, p. 02951 62408 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen, p. 02951 62153 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 29.5.2013


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0400 392011 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 18.6.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 17.6. 2013

Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Katri Levonen, p. 02951 62385 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

sekä

vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, p. 02951 62244 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi hyljetuotteiden kaupasta annettavaksi laiksi

Lausunnot viimeistään 14.6.2013


Lisätietoja:

ylitarkastaja Rami Sampalahti, p. 0295 16 2419 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi tilaneuvontajärjestelmän täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 31.5.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi vesilain muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 20.5.2013

Lisätietoja:
vanhempi hallitussihteeri Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksista valtioneuvoston asetukseksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä valtioneuvoston asetukseksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta

Lausunnot viimeistään 24.5.2013

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm p. 0295 16 2416 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen, p. 0295 16 2325 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden palvelujen tuesta vuodelta 2013

Lausunnot viimeistään 24.5.2013


Lisätietoja:

maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 16 2215 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelyistä annetun lain muuttamisesta ja laiksi elintarvikelain 2§:n 3 momentin kumoamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoanne liitteenä olevista luonnoksista:

Lausunnot viimeistään 17.5.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kannanottopyyntö ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian päivityksestä: strategiset päämäärät ja toimenpiteet

Kannanotot viimeistään 3.5.2013


Lisätietoja
:

erikoissuunnittelija Jaana Kaipainen, p. 050 5256273
(jaana.kaipainen@mmm.fi),
erityisasiantuntija Matti Kahra, p. 040 8266748
(matti.kahra@mmm.fi)

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksenvalvonnassa käytettävän näyttömääräyksen sisällöstä

Lausunnot viimeistään 24.4.2013


Lisätietoja:

kalatalousylitarkastaja Jouni Tammi, p 0294 16 2313 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 15.5.2013

Lisätietoja:


eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, p. 02951 62108 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta asetukseksi Euroopan unionin ulkopuolelle vietäville eläimille ja eläimistä saaduille tuotteille asetettavista eläintautivaatimuksista ja tehtävistä tarkastuksista


Lausunnot viimeistään 10.5.2013


Lisätietoja:

eläinlääkintöneuvos Hentriikka Kontio, p. 02951 62423 tai etumi.sukunimi@mmm.fi

4) valtioneuvoston asetukseksi Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta,

5) valtioneuvoston asetukseksi eläinten hyvinvoinnin tuen valvonnasta vuosina 2008-2013 annetun valtioneuvoston asetuksen eräiden säännösten kumoamisesta

Lausunnot viimeistään 10.5.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ruotsinkielinen käännös asetusluonnoksista toimitetaan pyydettäessä heti, kun käännös on saatavissa.


Lausunnot 8.5.2013 mennessä


Lisätietoja:


eläinlääkintöylitarkastaja Katri Levonen, p. 02951 62385 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

sekä

vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, p. 02951 62244 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot 17.5.2013 mennessä


Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki, p. 02951 62151 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.5.2013

Lisätietoja:
ylitarkastaja Rami Sampalahti, p. 0295 16 2419 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 25.3.2013


Lisätietoja:

maatalousylitarkastaja Anne Vainio, p. 0295 16 2168 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi mittausmenetelmäryhmien ja mittausmenetelmien tarkemmasta sisällöstä sekä mittauslaitteiden käytöstä

Lausunnot viimeistään 22.4.2013

Lisätietoja:
ylimetsänhoitaja Matti Heikurainen, puh. 02951 62408 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), puh. 02951 62153 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 30.4.2013


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta

Lausunnot viimeistään 10.4.2013

Lisatietoja:
metsäneuvos Marja Hilska-Aaltonen, p. 0295 16 2447 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Taipale, p. 0295 16 2451 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta Suomen hirvikannan hoitosuunnitelmaksi

Lausunnot viimeistään 30.4.2013

Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 0295 16 2338 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsätuhojen torjuntaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lausunnot viimeistään 15.4.2013


Lisätietoja:
hallitusneuvos Vilppu Talvitie, p. 0295 16 2417 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
ylitarkastaja Sanna Paanukoski, p. 0295 16 2449 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 8.4.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295 16 2248 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 30.4.2013

Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Maaria Hackzell, p. 02951 62422 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


lausunnot viimeistään 12.3.2013 kummastakin ohjelmasta erikseen

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
Leena Seppä, puh. 029516 2373, sähköposti: leena.seppa@mmm.fi (luomuohjelma)

Kirsi Viljanen, puh. 0295 16 2142, sähköposti: kirsi.viljanen@mmm.fi (lähiruokaohjelma).

Lausunnot viimeistään 28.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska, p. 0295162248 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi neuvotteleva virkamies Juha Palonen, p. 0295162356 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta alkuvuoden 2012 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Lausunnot viimeistään 24.5.2013


Lisätietoja:

maatalousylitarkastaja Mika Survonen, p. 0295 16 2215 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lisätietoja:

ylitarkastaja Maija Mela, p. 0295 16 2249

lausunnot viimeistään 18.3.2013


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

hallitussihteeri Hannu Miettinen p. 0295 16 2478 (hannu.miettinen@mmm.fi)
elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi p. 0295 16 2479 (veli-mikko.niemi@mmm.fi)


Lausunnot viimeistään 12.3.2013

Kuulemistilaisuus 5.3.2013 klo 13 - 15, Snellmaninkatu 5, Helsinki (sisäpiha, ravintola Pihapaviljonki)

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Antti Belinskij, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 16 2156 (antti.belinskij@mmm.fi)
hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö, p. 040 173 2831 (erja.werdi@ymparisto.fi).


Lausunnot viimeistään 8.3.2013

Lisätietoja:

elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 02951 62479 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 4.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi metsälain ja rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 25.3.2013

Lisätietoja:
osastopäällikkö Juha Ojala, p. 02951 62415 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
ylitarkastaja Matti Mäkelä, p. 02951 62307 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
vanhempi hallitussihteeri Maija Kaukonen (oikeudelliset kysymykset), p. 02951 62153) tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hallinnosta vuonna 2013

Lausunnot viimeistään 19.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 21.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 19.2.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausunnot viimeistään 14.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuoden 2012 satovahinkojen viljelmäkohtaisista korvausosuuksista

Lausunnot viimeistään 7.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö

1. Maa- ja metsätalousministeriön asetus maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien hakemusten toimittamisesta sekä kotieläinten laskentapäivistä ja -ajankohdista vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta;

2. Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvihuonetuotannon tuesta vuonna 2013 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 7§:n muuttamisesta; sekä

3. Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen hakemisesta ja maksamisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 3§ ja 4§:n 2 momentin kumoamisesta

Lausunnot viimeistään 14.2.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi, jonka tarkoitus on lisätä kiinitötä 5 sudella poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012-2013.

Lausunnot viimeistään 18.2.2013

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Sami Niemi, p. 0295 16 2391 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
ylitarkastaja Jussi Laanikari, p. 0295 16 2432 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
ylitarkastaja Janne Pitkänen, p. 0295 16 2338 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista

Lausuntopyyntö vesiviljelyn kansallisesta sijainninohjaussuunnitelmasta

Lausunnot viimeistään 8.3.2013

Lisätietoja:

ylitarkastaja Timo Halonen p. 02951 62411 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

ja

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam p. 02951 62494 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi eläinten terveysvalvonnasta sekä eläintautien vastustamisesta eläinten keinollisessa lisäämisessä


Lausunnot viimeistään 20.3.2013

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, p. 02951 62244 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

ja
neuvotteleva virkamies Kajsa Hakulin, p. 02951 62361 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö ehdotuksesta kansalliseksi rapustrategiaksi 2013-2022

Lausunnot viimeistään 7.3.2013

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, puh 029 516 2152, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vuodelta 2013 maksettavasta mehiläistalouden kansallisesta pesäkohtaisesta tuesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi eläinsuojelulain sekä rikoslain 17 luvun 14 §:n muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 22.2.2013

Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Susanna Ahlström, puh. 02951 62436 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Kuuleminen valtioneuvoston asetusluonnoksesta vuodelta 2012 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 14.2.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 8.3.2013

Lisätietoja:
ylitarkastaja Rami Sampalahti, p. 0295 16 2419 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Kuuleminen valtioneuvoston asetusluonnoksesta hakemuksen siirtämisessä noudatettavasta menettelystä maatalouden tukien toimeenpanossa

Lausunnot viimeistään 14.2.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta sekä luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi raakamaidon tuotannon ja luovutuksen elintarvikehygieniasta

Kuuleminen valtioneuvoston asetusluonnoksesta poronhoitovuodelta 2013/2014 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta

Lausunnot viimeistään 7.3.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta vuodelta 2013 maksettavasta lihan ja vuodelta 2012 maksettavasta maidon kuljetusavustuksesta sekä eräiden kotieläintalouden pelvelujen tuesta vuodelta 2013

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi 1) Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavista linnunmunista, munatuotteista ja munatuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (895/2006) 6 §:n muuttamisesta sekä 2) Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista sammakonreisistä ja etanoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (897/2006) muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 22.2.2013


Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Satu Räsänen, p. 02951 62154 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 28.2.2013


Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Juha Vanhatalo, p. 0295 16 2347 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö Tornionjoen kalastussääntöä koskevista neuvotteluista Ruotsin kanssa vuodelle 2013

Lausunnot viimeistään 18.1.2013

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p. 0295 16 2494 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi ja

neuvotteleva virkamies Tapio Hakaste, p. 0295 16 2152 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi salmonellatartunnan vastustamisesta naudoissa ja sioissa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 15.2.2013

Lisätietoja:

eläinlääkintöneuvos Terhi Laaksonen, p. 029 516 2413 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 15.2.2013

Lisätietoja:

elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi, p. 02951 62479 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

eläinlääkintöylitarkastaja Joanna Kurki, p. 02951 62151 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 5.12.2012

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, p 0400 392011 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi riistavahingoista

Lausunnot viimeistään 17.12.2012

Lisätietoja:

ylitarkastaja Rami Sampalahti , p 029 51 62419 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 28.11.2012

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marja Savonmäki, p. 02951 62280 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi eläinten lääkitsemisestä, laiksi lääkelain eräiden säännösten kumoamisesta ja laiksi rikoslain 44 luvun 5 §:n 2 momentin muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 11.1.2013

Lisätietoja:

eläinlääkintöneuvos Leena Räsänen, p. 050 528 9872 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien päätöstä poikkeusluvalla sallittavaa suden metsästystä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2012 - 2013

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto pyytää lausuntoanne seuraavista luonnoksista

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi siemenperunan kaupasta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi kalastuksenvalvojakortista ja -tunnuksesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi Eduskunnalle laiksi puutavaran mittauksesta

Lausuntopyyntö lohenkalastuksen järjestelyistä Itämeren pääaltaalla

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien poikkeusluvalla sallittavaa ilveksen metsästystä metsästysvuonna 2012-2013

Lausuntopyyntö syksyn silakan ja kilohailin sekä turskan kalastuksen järjestelyistä

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämistä

Lausunnot viimeistään 10.9.2012


Lisätietoja:
ylitarkastaja Janne Pitkänen, puh. 0295 162 338
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 0295 162 432

Lausuntopyyntö komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013

Lausunnot viimeistään 7.9.2012


Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Orian Bondestam, puh. 0400 392011 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistamisesta


Lausunnot viimeistään 5.10.2012

Lisätietoja:


eläinlääkintöylitarkastaja Ulla Joutsenlahti, puh. 0295 162455 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi maaatalouden tukien toimeenpanosta, laiksi Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle sekä niihn liittyviksi laiksi

lausunnot viimeistään 14.9.2012

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:

hallitusneuvos Esko Laurila, p. 0295 16 2117
vanhempi halitussihteeri Katri Valjakka, p. 0295 16 2235, sähköposti etunimi.sukunimi(at)mmm.fi [katri.valjakka]


Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 3.8.2012

Lisätietoja:
ylitarkastaja Jarno Virta, puh. 0295 162 105

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien merihanhen, metsähanhen, metson ja riekon metsästyksen kieltämistä

Lausuntopyyntö luonnoksista maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien itämerennorpan, hallin, euroopanmajavan ja saukon metsästystä metsästysvuonna 2012-2013

Lausuntopyyntö Euroopan Unionin tuotantosidonnaisten tukien vaikuttavuudesta ja täytäntöönpanosta

Lausunnot viimeistään 7.9.2012.

Lisätietoja 6.8.2012 alkaen:

maatalousylitarkastaja Auli Nurmi, p. 0295 16 2304, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta

Lausunnot viimeistään 10.8.2012

Lisätietoja:

maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 0295 16 2271

30.7. jälkeen: lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, p. 0295 16 2252

Lausuntopyyntö maatalouden rakennetuista annetun lain muuttamista koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi

Lausunnot viimeistään 10.8.2012


Lisätietoja:

maatalousneuvos Esko Juvonen, p. 0295 16 2271

30.7. jälkeen: lainsäädäntöneuvos Katriina Pessa, p. 0295 16 2252

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi sikaeläinten tunnistamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta

Lausunnot viimeistään 6.8.2012


Lisätietoja:

hallitusneuvos Susanna Paakkola, p. 029 516 2448, etunimi.sukunimi@mmm.fi

(lomalla 2.7.-13.7.2012)

neuvotteleva virkamies Harri Kukka, p. 029 516 2377, etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi rehualan toiminnanharjoittamisesta


Lausunnot viimeistään 10.8.2012

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Marita Aalto, p. 029 516 2445 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

hallitussihteeri Hannu Miettinen, p. 129 516 2478 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi (25.-29.6. sekä 6.-10.8.)

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtakunnalliseksi viemäröintiohjelmaksi


Lausunnot viimeistään 21.6.2012


Lisätietoja:

vesihallintoneuvos Jaakko Sierla, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 751 84179, s-posti jaakko.sierla (at) mmm.fi

yli-insinööri Jorma Kaloinen, ympäristöministeriö, p. 0400 143 910, s-posti: jorma.kaloinen(at)ymparisto.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi kasvinterveyden suojelemisesta annetun lain muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 15.6.2012

Lisätietoja:

maatalousneuvos Kirsi Heinonen, p. 029516 2420 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
erityisasiantuntija Tuula Mäki-Valkama, p. 029516 2159 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi
lainsäädäntöneuvos Pirjo Tomperi, p. 029516 2234 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö luonnoksesta metsästyslain muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 26.6.2012

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Rami Sampalahti, puh. 0295162419

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi maataloustuotteiden markkinajärjestelystä

Lausunnot viimeistään 28.5.2012

Lisätietoja:

hallitussihteeri Aku-Petteri Korhonen, puh. 050 318 89487 ja hallitusneuvos Esko Laurila, puh. 040 733 6221.

Lausuntopyyntö luonnoksesta pakasteista annettavaksi maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi

Lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamiseksi


Lausunnot viimeistään 13.6.2012


Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola, p. 09-1605 2288 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 18.5.2012


Lisätietoja:

eläinlääkintöylitarkastaja Kirsti Huovinen p. 09- 160 52917 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö Kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Lausunnot viimeistään 25.5.2012


Lisätietoja:

kalastusneuvos Eija Kirjavainen, p. 09-160 52421 ja

kalatalousylitarkastaja Roni Selén, p. 09-160 52726

sähköpostitse: etunimi.sukunimi@mmm.fi

Lausuntopyyntö luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta


Lausunnot viimeistään 15.5.2012


Lisätietoja:


eläinlääkintöylitarkastaja Seppo Kuosmanen, p. 09-1605 2272 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi eläinten käyvistä arvoista

Lausunnot viimeistään 24.4.2012

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Jussi Laanikari, puh. 0400 733 62 29

Lausuntopyyntö luonnoksesta asetukseksi koskien karhun metsästystä metsästysvuonna 2012-2013

Lausunnot viimeistään 15.5.2012


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Janne Pitkänen (p. 040-867 2667) tai ylitarkastaja Jussi Laanikari (p. 040-733 6229).


Lausunnot viimeistään 3.5.2012

Lisätietoja:

vanhempi hallitussihteeri Johanna Wallius, puh. (09) 160 52477 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi


Lausunnot viimeistään 6.7.2012


Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Anne Haikonen, p. 050-369 7618 tai etunimi.sukunimi@mmm.fi

Sivun alkuun