Ministerit hyväksyivät neuvoston päätelmät EU:n metsätoimintasuunnitelmasta

24.10.2006

Maatalous- ja kalastusneuvostossa hyväksyttiin tänään neuvoston päätelmät EU:n metsätoimintasuunnitelmasta. Päätelmissä linjataan jäsenmaiden kantoja komission viime kesäkuussa julkaisemaan tiedonantoon EU:n metsätoimintasuunnitelmasta vuosille, joka esiteltiin ministereille maatalous- ja kalastusneuvostossa 19.6.2006.

Päätelmissä korostetaan metsätoimintasuunnitelman yhteyttä muihin EU:n strategioihin ja toimintasuunnitelmiin. Jäsenmaita ja komissiota kehotetaan toteuttamaan yhteistyössä toimintasuunnitelmaa. Esimerkkeinä mainittakoon metsiin liittyvän tutkimuksen ja innovaatioiden vahvistaminen, metsäbiomassan käytön lisääminen energiantuotannossa, eurooppalaisen metsien monitorointijärjestelmän kehittäminen ja puun käytön edistäminen. EU:n metsäsektorin tavoitteena on myös ehkäistä biodiversiteetin vähenemistä ja tukea ilmastosopimuksen tavoitteita. Jäsenmaita ja komissiota kehotetaan myös jatkamaan toimenpiteitä laittomien hakkuiden ehkäisemiseksi sekä vaihtamaan kokemuksia ja ideoita julkisten hankintojen kriteereistä.

Jäsenmaita kehotetaan sisällyttämään metsätoimintasuunnitelman tavoitteita kansallisiin strategioihinsa, panostamaan metsänomistajien koulutukseen sekä hyödyntämään metsäsektoriensa kehittämisessä tehokkaasti yhteisön rahoitusinstrumentteja kuten esim. maaseudun kehittämisvaroja ja LIFE+- instrumenttia

Neuvosto pyytää komissiota tehostamaan edelleen metsäasioiden organisointia nimeämällä metsäasioiden koordinaattorit keskeisiin komission pääosastoihin. Komissiota pyydetään myös vahvistamaan pysyvän metsäkomitean roolia ja kehittämään sen työskentelymenetelmiä.

EU:n metsätoimintasuunnitelman toteuttaminen tulee pohjautumaan työohjelmaan, jota käsitellään pysyvässä metsäkomiteassa. Komissiota kehotetaan suorittamaan väliarvio toimintasuunnitelman toteuttamisen puolivälissä vuonna 2009. Loppuraportti toimintasuunnitelman toteuttamisesta esitetään neuvostolle vuonna 2012.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
ylitarkastaja Kaisa Pirkola, puh. (09) 160 54286, 040 759 7936

Sivun alkuun