Neuvosto hyväksyi vodkaa koskevan yleisnäkemyksen

24.10.2006

Maatalous- ja kalastusneuvosto kannatti tänään väkevien alkoholijuomien lainsäädäntöä koskevaa yleisnäkemystä, jonka Suomi on EU-puheenjohtajana laatinut. Asetusehdotuksen käsittely jatkuu tämän jälkeen keskusteluilla Euroopan parlamentin kanssa. Asetukseen sisältyy ehdotus vodkan määrittelystä kolmeen luokkaan. Neuvoston kokouksen puheenjohtajana toimi maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja.

Ehdotuksessa, jota neuvoston laaja enemmistö kannatti, vodkalle määritellään kolme luokkaa:

- vodka,
- vodka made/distilled from (maininta mistä raaka-aineesta) ja
- flavoured vodka eli maustettu vodka.

Ensimmäiseen luokkaan kuuluvat viljasta, perunoista ja/tai sokerijuurikasmelassista valmistetut vodkat, joiden osalta raaka-ainetta ei ole pakko ilmoittaa. Seuraavaan luokkaan kuuluvat muista maatalouden raaka-aineista valmistetut vodkat, joiden osalta raaka-aine on ilmoitettava ja merkittävä etikettiin yhtä suurilla kirjasimilla kuin sana 'vodka'. Tähän luokkaan kuuluvat myös luokkien 1 ja 2 raaka-aineiden sekoitukset. Maustettu vodka eroaa näistä siinä, että sitä voidaan makeuttaa, yhdistää, maustaa, vanhentaa tai värjätä.

Yleisnäkemykseen päästiin, vaikka jotkin tuottajamaat eivät ilahtuneet siitä, että myös muista kuin perinteisistä raaka-aineista voitaisiin valmistaa vodkaa, kun raaka-aine merkitään etikettiin. Toisaalta tietyt maat vastustivat vodkan raaka-aineiden rajaamista ylipäätään peläten mm. juridisia ongelmia. Euroopan parlamentin lopullinen kanta vahvistunee maaliskuussa 2007, joten ratkaisu saadaan tehtyä aikaisintaan Saksan puheenjohtajakaudella.

A-kohtina eli keskustelutta kokouksessa hyväksyttiin neuvoston päätelmät EU:n metsätoimintasuunnitelmasta. A-kohtana hyväksyttiin myös vesiviljelyeläinten terveydellisiä vaatimuksia sekä tautien ehkäisemistä ja torjuntaa koskeva direktiivi.

Viinialan uudistukseen liittyvän komission tiedonannon käsittely Suomen puheenjohtajakaudella päättyi tässä lokakuun neuvostossa. Komissio antanee varsinaisen lainsäädäntöehdotuksen huhtikuussa 2007. Suomi katsoo, että komission ehdottamat laatupolitiikkaa koskevat muutokset tukevat kilpailukyvyn parantamista, viinialan lainsäädännön yksinkertaistamista sekä kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon saavuttamista.

Neuvoston kokous jatkuu vielä tänään Itämeren kalastusmahdollisuuksien käsittelyllä. Aiheesta lähetetään erillinen tiedote. Huomenna keskiviikkona käsitellään vielä luonnonmukaisten tuotteiden merkintää.

Lue tiedote metsätoimintasuunnitelmasta: www.mmm.fi/

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Pekka Pesonen, p. 040 066 4840

Sivun alkuun