Korkeaoja: Metsien käytössä tavoitteena intressien yhteensovittaminen

9.3.2007 Helsinki

"Metsien kestävän käytön tavoitteena on sovittaa yhteen metsien taloudellinen hyödyntäminen ja suojelu. Metsä-Lapin suojelun laajuus ja kattavuus huomioon ottaen lisäsuojeluun ei ole luonnonsuojelubiologisia perusteita. Monimuotoisuuden suojelu tulisi kohdentaa maailmanlaajuisesti ja kansallisesti siten, että suojelulla saavutetaan mahdollisimman hyvä ekologinen vaikuttavuus", painotti maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja tänään keskustelutilaisuudessa, joka oli kutsuttu koolle tutkijoiden metsiä koskevan avoimen kirjeen johdosta. Paikalla oli lähes 100 tutkijaa.

Suojelun ekologinen vaikuttavuus olisi paljon suurempi, jos käytettävissä olevat määrärahat kohdistettaisiin Etelä-Suomeen METSO-ohjelman kaltaiseen suojeluun. Metsä-Lapin alueella on tällä hetkellä suojeltu 500 000 hehtaaria metsiä, mikä on 51 prosenttia metsämaan alasta. Useissa kunnissa suojelualueet kattavat 40 prosenttia metsistä ja niiden laatu on monipuolinen ja edustava. Etelä-Suomessa suojeluaste on 2-3 prosenttia.

Lapissa tarvitaan kaikkia kannattavia elinkeinoja. Metsäsektori työllistää yhtä paljon kuin matkailu ja ylläpitää välttämätöntä infrastruktuuria. Tutkijoiden vetoomuksessa ei ole otettu riittävästi huomioon mittavan lisäsuojelun sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia, sillä korvaavaa puuta voidaan saada Lapin kasvuisista nuorista metsistä vasta 20-30 vuoden kuluttua.

"Uskon, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa parhaiten kehittämällä suojelua Etelä-Suomessa. Kansallista metsäohjelmaa ollaan parhaillaan tarkistamassa, ja sen yhteydessä valmistellaan myös esitys Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaksi vuoden 2007 loppuun mennessä. Jatkoa on valmisteltu muun muassa mittavilla monimuotoisuuden tutkimusohjelmilla, joiden tulokset julkaistiin viime vuonna. Metsä-Lapissakin tarvittaisiin perusteellista tutkimustietoa suojelun taloudellisista, ekologisista ja sosiaalisista vaikutuksista, ennen kuin nykyistä linjaa on perusteltua muuttaa", sanoi ministeri Korkeaoja.

Lisätutkimuksen tarvetta painotti myös professori Ilkka Hanski: "Luonnontilaisten metsien ekologisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä vuoteen 2050 tarvitaan kattava selvitys. Ennen tutkimusten valmistumista luonnontilaisten metsien hakkuista tulee kuitenkin pidättäytyä".

Ympäristöministeriön luonnonsuojelujohtaja Ilkka Heikkinen katsoi, että kysymys Metsä-Lapin suojelukiistoista voitaisiin viedä eduskuntaan. "Erämaalain tarkistaminen olisi luonteva tapa saattaa eduskunnan ratkaistavaksi kysymys Metsä-Lapin suojelemattomien metsäerämaiden tulevasta käytöstä."

"Poliittinen arviointi asiasta tehdään tämän vuoden lopulla kun Kansallisen metsäohjelman tarkistus ja METSO-ohjelman jatkopäätös tuodaan valtioneuvostoon. Siinä yhteydessä Lapin metsien suojelun tarpeet ja tavoitteet tulevat arvioiduiksi osana Suomen metsäsektorin ja luonnonsuojelun kokonaisuutta. Toivotan keskustelun aiheesta tervetulleeksi", totesi Korkeaoja tilaisuuden lopuksi.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 160 53323, 050 521 3305
ylijohtaja Aarne Reunala, p. (09)160 53350, 040 043 7222

Sivun alkuun