Maatalouden ympäristötuen muutokset vahvistettiin

7.6.2007 Helsinki

Valtioneuvosto päätti tänään ympäristötuen lisätoimenpiteisiin sovituista muutoksista. Muutosten jälkeen valtioneuvoston 4.4.2007 antama asetus luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007-2013 (366/2007) vastaa niitä korjauksia, joita komissio on edellyttänyt Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan. Suurin muutos ohjelmassa on peltojen kasvukunnon parantaminen -lisätoimenpiteen poistaminen. Lisäksi ravinnetaseita koskevan lisätoimenpiteen ehtoja on muutettu. Muutokset tulevat voimaan 13.6.2007.

Muutosten vuoksi viljelijöille annetaan mahdollisuus harkita uudelleen ympäristötuen mukainen tilatyyppi sekä valitsemansa lisätoimenpiteet. Tämän toteuttamiseksi Maaseutuvirasto on postittanut muutosten mukaiset ympäristötuen korjatut sitoumusehdot ja -lomakkeet kaikille viljelijöille. Ne ovat perillä kuluvan viikon aikana. Viljelijöiden on palautettava korjatut lomakkeet kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille viimeistään perjantaina 15.6.2007. Korjatut sitoumusehdot ja lomakkeet löytyvät myös internetsivulta http://lomake.mmm.fi/ > viljelijätuet > pinta-alatuet > maatalouden ympäristötuki

Lisätoimenpiteisiin sisältyvien käytännön toimenpiteiden teknisestä toteuttamisesta säädetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella, joka annetaan 8.6.2007 ja jolla muutetaan 26.4.2007 annettua asetusta (MMMa 503/2007) maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista.

Tänään annettu asetuksen muutos ei vaikuta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden kokonaisrahoitukseen.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
apulaisosastopäällikkö Heimo Hanhilahti, p. (09) 160 54255, 040 513 2120
ylitarkastaja Sini Wallenius, p. (09) 160 54234

Sivun alkuun