Elintarvike- ja metsäalan yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen muutoksia

Helsinki 24.7.2007

Elintarvike- ja metsäalan yritysten kehittämishankkeiden rahoitukseen maaseutuohjelman varoista tulee muutoksia. Euroopan komission vaatimuksesta kehittämishankkeiden rahoitus siirretään maaseutuohjelman sisällä yhdestä osasta toiseen osaan.

Yksittäisten elintarvike- ja metsäalan yritysten kannattaa hakea kehittämishankkeille rahoitusta vasta sitten, kun vaadittu muutos on tehty ohjelmaan. Muutos ohjelmaan pyritään saamaan elokuun aikana. Yritysten investointien tukemiseen ja muihin kehittämistoimiin muutoksella ei ole vaikutuksia.

Elintarvike- ja metsäalan kehittämistoimille voi jatkossa saada rahoitusta maaseutuohjelman toimenpiteestä 124, joka kohdistuu erityisesti maatalouden, elintarvike- ja metsätalouden uusien tuotteiden, teknologioiden ja menetelmien kehittämiseen. Komissio vaati muutosta, koska katsoi kehittämishankkeiden tukitason oli liian korkeaksi, jotta ne voitaisiin rahoittaa osana toimenpidettä 123.

Kansallisten säädösten mukaan elintarvike- ja metsäalan yritykset kuten muutkin maaseutuyritykset ovat voineet jättää TE-keskuksille hakemuksia investointi- ja kehittämishankkeista 4.6.2007 alkaen. Komission päätös saattaa vaikuttaa näiden hakemusten kustannusten hyväksyttävyyteen. Ministeriö selvittää asian pikaisesti, jotta hakijoiden etuja ei loukata.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
jaostopäällikkö Sirpa Karjalainen, p. (09) 160 52901, 040 524 6112
ylitarkastaja Jaana Merta, p. (09) 160 54367, 0400 739 816


Sivun alkuun