Valtioneuvosto päätti maaseudun hanketoimintaa ohjaavan asetuksen muuttamisesta

Helsinki 25.9.2008

Valtioneuvosto muutti tänään maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annettua valtioneuvoston asetusta. Asetusmuutos koskee muun muassa käyttöomaisuuden määritelmää, luontoissuoritusten käyttöä, rakennelmaa investointituen kohteena sekä rakennusinvestointien vakuuttamisvelvollisuutta. Muilta osin asetukseen on tehty täsmentäviä muutoksia.

Asetus tulee voimaan 6.10.2008. Asetuksen mukaista toimintaa voidaan toteuttaa kaudella 2007-2013 koko Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman alueella.

Asetusmuutoksella mahdollistetaan tuen myöntäminen rakennelmalle yleishyödyllisessä investoinnissa. Rakennuksen hankinnan yhteydessä maapohjan hankkimisesta aiheutuvat kulut tulevat tukikelpoisiksi kuten myös rakentamisinvestoinneissa palo- ja talkoovakuutusmaksut. Asetusmuutoksen jälkeen tukea voidaan myöntää myös yleishyödyllisen investointihankkeen hallinnoinnista aiheutuviin kirjanpito-, matka-, palkka-, palkkio- ja toimistokulukuluihin.

Asetuksesta poistuu termi talkootyö, sen sijasta käytetään termiä vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehty työ on yleishyödyllisissä investointi- ja kehittämishankkeissa hyväksyttävä kustannus ja se otetaan luontoissuorituksena huomioon hankkeen yksityisenä rahoituksena. Vastikkeetta hankkeen hyväksi tehdyn työn osuus yksityisestä rahoituksesta voi olla enintään 75 prosenttia.

Hanketukia ja paikallisten toimintaryhmien toimintarahaa koskevien muutospäätösten osalta asetusta on mahdollista soveltaa takautuvasti. Tukea voidaan myöntää 1.1.2008 tai sen jälkeen vireille tulleisiin yleishyödyllisiin investointeihin myös rakennelmien tai rakenteiden osalta.

Maaseudun hankkeet rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, jossa maaseudun alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen on osoitettu yhteensä 395,55 miljoonaa euroa EU:n osuutena ja 433,45 miljoonaa euroa kansallista rahoitusta ohjelmakaudelle 2007-2013. Tähän rahoituskehykseen sisältyvät sekä TE-keskusten että Leader-toimintaryhmien myöntämät hanke- ja yritystuet.


Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, p. 040 5246112
ylitarkastaja Salla Rossi, p. 040 7546639


Maaseutuvirasto vahvistaa hanketukia koskevat lomakkeet ja ohjeet sekä tiedottaa niistä.


Lisätietoja Maaseutuvirastosta:
ylitarkastaja Reijo Martikainen, p. 020 7725 677
ylitarkastaja Sari Parviainen, p. 020 7725 697

Sivun alkuun