Selvitysryhmä tutkimaan yritys- ja hanketukien byrokratiaa

29.05.2009 Helsinki

Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila on asettanut selvitysryhmän tutkimaan, kuinka maaseudun yritys- ja hanketukien hallinnollista taakkaa voidaan keventää.

Työryhmän tehtävänä on laatia selvitys maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan yritys- ja hankerahoituksen säännösten, ohjeistuksen ja hallinnollisten käytäntöjen ongelmakohdista.

Yritys- ja hankerahoituksen tavoitteena on parantaa maaseudun työllisyyttä, monipuolistaa maaseudun elinkeinoja ja kehittää niiden kilpailukykyä. Rahoituksella tähdätään myös osaamisen ja sosiaalisen pääoman kasvuun. Tuet sisältyvät Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2007–2013 sekä sokerin monipuolistamisohjelmaan.

Tukien hakijat ja hankkeiden toteuttajat sekä alueilla hallintoa hoitavat viranomaiset ovat kokeneet nykyisten menettelyiden hidastavan päätöksentekoa ja kasvattavan niin hallinnon kuin asiakkaiden kustannuksia.

Työryhmä tulee työnsä pohjaksi kuulemaan erityisesti hankkeiden toteuttajia ja niiden hallinnoinnista vastaavia tahoja.

Työryhmän selvitys tulee sisältämään ratkaisuvaihtoehtoja, joita voidaan soveltaa jo kuluvalla ohjelmakaudella, ja jotka huomioidaan tukijärjestelmiä uudistettaessa. Samoin selvitykseltä odotetaan esityksiä EU-lainsäädännön yksinkertaistamiseksi. Selvitys valmistuu lokakuun loppuun mennessä.

Työryhmä on koottu maa- ja metsätalousministeriön, Maaseutuviraston, TE-keskusten sekä toimintaryhmien edustajista.

Lisätietoja: Selvitysryhmän puheenjohtaja, vastuualueen päällikkö Kari Kivikko, Hämeen työ- ja elinkeinokeskus p. 050 356 8365;
neuvotteleva virkamies Sirpa Karjalainen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 040 524 6112

Sivun alkuun