Hallitus valmistelee kansallista ruokastrategiaa

Helsinki 24.6.2009

Kansallisen ruokastrategian valmistelu etenee. Taustaselvitys kansallista ruokastrategiaa varten on valmistunut ja sitä voi kommentoida 15.9.2009 asti maa- ja metsätalousministeriön verkkosivuilla www.mmm.fi/ruokastrategia. Taustaselvitys lähetetään myös elintarvikesektorin ja hallinnon toimijalle kommentoitavaksi.

Kansallista ruokastrategiaa vuoteen 2020 valmistellaan tilanteessa, jossa ruokasektorin toimintaympäristössä on tapahtunut suuria muutoksia. Strategian tarkoituksena on arvioida ruokasektorin muutostekijöitä ja luoda eri toimijoiden yhteinen käsitys siitä, miten Suomen ruokasektori säilyy kilpailukykyisenä.

Kansallisen ruokastrategian taustaselvityksen kommentointikierros antaa mahdollisuuden laajaan ruokasektorin kysymysten pohdintaan ja ajatustenvaihtoon. Varsinainen strategiatyö käynnistyy syksyllä 2009. Kansallisen ruokastrategian on tarkoitus valmistua vuonna 2010.

Ruokastrategian taustaselvityksessä on suomalaisen ruokasektorin kuvaus ja sen tunnuslukuja sekä trendejä ja haasteita. Johtopäätöksissä esitetään kysymyksiä, joihin ruokastrategian tulee ottaa kantaa.

Ruokastrategialta toivotaan vastausta mm. seuraaviin kysymyksiin: Mikä on tavoiteltu kotimaisuusaste eri tuotteissa? Tulisiko asettaa erillinen tavoite luomutuotannolle? Miten huoltovarmuus toteutetaan? Mitä ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi ja siihen sopeutumiseksi on tehtävä ruokaketjussa? Miten Suomi voisi vaikuttaa globaaliin ruokaturvaan?

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Jouni Lind, p. (09) 160 533 23
ministerin erityisavustaja Minna-Mari Kaila, p. (09) 160 533 02

Sivun alkuun