Yhteiset eurooppalaiset arvot, kilpailukyvyn lisääminen ja politiikan yksinkertaistaminen saivat tukea EU:n maatalousministereiltä

26.9.2006 Oulu

Euroopan unionin maatalousministerit kävivät laajan keskustelun eurooppalaisesta maatalousmallista ja maataloussektorin tulevaisuuden haasteista epävirallisessa kokouksessa Oulussa 26.9.2006. Yhteiset eurooppalaiset arvot, kilpailukyvyn lisääminen ja yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen saivat tukea maatalousministereiltä.

Maatalousministerien mielestä tulevaisuuden maatalouspolitiikan tulee huolehtia siitä, että tuotanto on markkinalähtöistä, ympäristöystävällistä ja ottaa huomioon kuluttajien tarpeet. Politiikan pitää pystyä myös joustavasti mukautumaan tuleviin haasteisiin. Samalla tulee kuitenkin varmistaa myös se, että tuotantoa ylläpidetään heikommillakin tuotanto-alueilla.

Epävirallinen maatalousneuvosto keskusteli eurooppalaisen maatalouden mallin sisällöstä ja arvioi sen kehittymistä kymmenen vuoden aikana yhteisen maatalouspolitiikan uudistusten jälkeen. Tavoitteena oli paneutua erityisesti maataloussektorin tulevaisuuden haasteisiin. Suomen puheenjohtajakauden pääteemana maatalousasioissa on innovatiivinen, kilpailukykyinen ja kestävä eurooppalaisen maatalouden malli.

Kokouksessa keskusteltiin puheenjohtajan esittämien kysymysten pohjalta, muun muassa siitä, ilmentääkö eurooppalainen maatalousmalli oikealla tavalla yhteisiä arvoja ja periaatteita. Lisäksi jäsenmaita on pyydetty arvioimaan, vastaako tämänhetkinen yhteinen maatalouspolitiikka koko yhteiskunnan odotuksiin monivaikutteisuudesta ja muihin tuleviin haasteisiin.

Epävirallisessa kokouksessa ei tehty varsinaisia päätöksiä, mutta käytiin perusteellinen keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta. Puheenjohtajamaa Suomi laatii keskustelusta yhteenvedon mahdollisten jatkotoimien pohjaksi. Yhteisen maatalouspolitiikan onnistumista tarkastellaan seuraavan kerran vuonna 2008. Silloin arvioidaan vuonna 2003 tehtyjen uudistusten toteutumista.

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on vuosien varrella kokenut perusteellisen mullistuksen. Uudistuksissa on käytetty apuna vuonna 1997 lanseerattua eurooppalaista maatalouden mallia. Eurooppalainen maatalousmalli tarkoittaa maataloutta, jota harjoitetaan kaikkialla Euroopassa ja joka on taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää ja ympäristöystävällistä, markkinoihin suuntautunutta ja hallinnoltaan yksinkertaisempaa Euroopan maiden ja alueiden monimuotoisuudesta huolimatta.

Suomi korosti omassa puheenvuorossaan sitä, että maatalouden harjoittamisen edellytykset pitää turvata koko Euroopan alueella, myös niillä alueilla, joilla on erityisiä ongelmia. Suomelle on tärkeää, että eurooppalaisella maataloudella nähdään olevan monivaikutteinen rooli yhteiskunnassa.

Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriöstä:
valtiosihteeri Pekka Pesonen, p. (09) 1605 3323, 0400 664 840
ylijohtaja Ilkka Ruska, p. (09) 1605 3311, 040 504 0192

Sivun alkuun