Kansainvälinen yhteistyö

Suomen on tärkeää kytkeytyä kansainvälisiin tutkimusyhteistyöverkostoihin. Erityisesti EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan kehityksellä on merkittävät vaikutukset kansalliseen tutkimustoimintaamme ja tutkimusjärjestelmäämme.

Maa- ja metsätalousministeriö edustaa Suomea useilla kansainvälisillä tutkimuspolitiikan foorumeilla. Maataloustutkimuksen pysyvä komitea SCAR koordinoi maataloustutkimusta EU-tasolla. Toinen ministeriön kannalta mielenkiintoinen EU-verkosto on Knowledge Based Bio-Economy Network (KBBE NET), jossa keskustellaan biotalouteen liittyvästä tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta.

Ministeriö on mukana kehitysmaiden maatalouden ja elintarvikehuollon tutkimustoimintaan keskittyvien kansainvälisten organisaatioiden työssä: Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) ja The European Initiative on Agricultural Research for Development (EIARD).

EU:n jäsenmaiden yhteinen tutkimusohjelmasuunnittelu (Joint Programming Initiative, JPI) on komission uusi tutkimuspolitiikan ohjausväline. Ajatuksena on vahvistaa tutkimusta kokoamalla hajanaiset kansalliset tutkimusresurssit laajemmiksi, globaaleihin haasteisiin liittyviksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on joustava, vapaaehtoisuuteen perustuva ja muuttuvien tarpeiden mukaan muuntautuva uudenlainen toimintatapa, jonka avulla olemassa olevat voimavarat saadaan tehokkaammin hyödynnettyä EU-tasolla. Yksi ensimmäisenä käynnistyneistä JPI-aloitteista liittyy läheisesti maa- ja metsätalousministeriön toimialaan: Food Security, Agriculture and Climate Change (FACCI JPI).

Ministeriö on mukana seitsemässä eurooppalaisten tutkimusrahoittajien verkoston (ERA-NET) toiminnassa. ERA-NET on EU:n tutkimuksen rahoitusmuoto, jolla kehitetään kansallisten tutkimusohjelmien ja tutkimuksen rahoittajien yhteistyötä. ERA-NETit verkottavat kansallisia tai alueellisia ohjelmia, tukevat kansallisten ja alueellisten tutkimusohjelmien yhteistyötä ja koordinointia, lisäävät järjestelmällistä tiedonvaihtoa ohjelmien välillä sekä kartoittavat yhteistyön esteitä. ERA-NET Plus -rahoituksella komissio osallistuu yhdessä ERA-NET -verkoston rahoittajaorganisaatioiden kanssa ERA-NETtien tutkimusohjelmien rahoittamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriö on mukana tutkimusasioihin liittyvissä yhteispohjoismaisissa (ja Baltian maiden) yhteistyöelimissä ja -verkostoissa. Lisäksi tutkimukseen liittyviä toimintoja liittyy monien maiden kanssa solmittuihin kahdenvälisiin yhteistyösopimuksiin.

Sivun alkuun