Nyheter

30.6.2008 - Bioenergipris till Dan Asplund

26.6.2008 - Beredning av strategin för naturtillgångar inleds under ledning av Sirkka Hautojärvi

23.6.2008 - Kontrollen av koloradoskalbaggar börjar

11.6.2008 - Särskilt mycket spannmål på åkrarna i år

30.5.2008 - BSE-risken i Finland konstaterades obetydlig

14.5.2008 - Nytt nummer av tidningen 60°north

6.5.2008 - Endast lindriga fiskeförseelser på Östersjön

23.4.2008 - Landsbygdsverket förbereder sig för att offentliggöra sina registeruppgifter

15.4.2008 - Nya rekommendationer för skolbespisningen framhäver skolmåltidernas betydelse för att eleverna ska orka med skolarbetet

11.4.2008 - Kampanjen för saimenvikaren vädjar till fiskare att begränsa fisket

4.4.2008 - Elektronisk ansökan om odlarstödsom pilotprojekt i 14 kommuner

27.3.2008 - Kartrulle.fi har öppnats - bekanta dig med Lantmäteriverkets nya historiewebbplats

13.3.2008 - Diskussion med kommissionen om utvecklandet av det nordliga stödet

19.2.2008 - Får- och getregistret blir färdigt i mars


13.2.2008 - Ansökningsguide för odlarstöd publiceras på webben

7.2.2008 - Tips för skogsbeskattningen

4.2.2008 - Nationella skogsprogrammet 2015 utlovar förnyelse inom skogssektorn

1.2.2008 - Finska mjölkgårdar inte lika produktiva som danska

25.1.2008 - Torne älv Östersjöns produktivaste laxälv

21.1.2008 - Lantmäteriverket sänkte priser: Läroanstalter och myndigheter får material till billigare pris

15.1.2008 - Skogsfastighetens struktur inverkar på skogsbrukets lönsamhet

3.1.2008 - Medborgarinstitut höjer profil

21.12.2007 - Det Gröna Året 2008 trollar fram mera kraft ur det gröna

13.12.2007 - Utbildning för ett gott liv - på ett jordbruk är barnen med i verkliga livet

7.12.2007 - Bereda plats för djurlivet i landskapen i 2000-talets Europa: det avgörande provet för paradigmen "tänk globalt, agera lokalt"?

26.11.2007 - En bra herdehund är inte rädd för stora rovdjur

22.11.2007 - Bekanta dig med forsrestaureringar under Helsingfors skogsmässa 23-25.11.2007

7.11.2007 - Betning med nötkreatur ökar antalet växtarter

31.10.2007 - Elektronisk kommunikation skulle minska jordbruksbyråkrati

22.10.2007 -Nytt nummer av tidningen 60°north har kommit ut

19.10.2007 - Havren intresserar tack vare hälsoeffekter

18.10.2007 - Ansökan om stöd för att avstå från sockerproduktion öppnas 30.10.

17.10.2007 - Lappland får särskild uppmärksamhet i det nationella skogsprogrammet

15.10.2007 - Chatten om matpriser och säkra livsmedel börjar

5.10.2007 - Bilister får lära sig hur undvika krockar med hjortdjur

3.10.2007 - EU håller samråd om anpassningen till klimatförändringen

1.10.2007 - Mera virke från torvmarker utan att belasta miljön - nya skogsvårdsrekommendationer för torvmarker

21.9.2007 - Utkastet till nationellt skogsprogram KMO 2015 börjar ta form

14.9.2007 - Ministeriet tar emot förslag om minskad jordbruksbyråkrati

3.9.2007 - Insamlingen av individuell information om får och getter börjar

27.8.2007 - NärMat-cykelstafett från Rovaniemi till Helsingfors

23.8.2007 - Älgflugor ett hot för renar?

9.8.2007 - Nu söks fullvuxna koloradoskalbaggar på potatisblasten

23.7.2007 - Kräftsäsongen startade 21.7.

10.7.2007 - 1400 nya arter hittats i Finland

3.7.2007 - Anpassningen ett led i EU:s klimatpolitik

27.6.2007 - Nordiska jordbruksministrar möts i Björneborg

26.6.2007 - Finland har den högsta lantbruksinkomsten i nordiska EU-länder

14.6.2007 - EG-domstolens avgörande i linje med förvaltningsplanen för vargstammen

11.6.2007 - Goliatmusseronen godkänd som ny svamp i förteckningen över matsvampar

24.5.2007 - Ändringar i fastighetsförrättningsavgifterna 1.6.2007

14.5.2007 - Vattenresurskonflikter utreddes i omfattande EU-projekt

1.5.2007 - Landsbygdsverket inledde verksamheten 1.5.

30.4.2007 - Ministeriets årsberättelse klar

26.4.2007 - På ställen där stenmurklor säljs skall det finnas varningsmärken och behandlingsanvisningar

23.4.2007 - Samfälld skog är alternativt skogsägande

19.4.2007 - Sirkka-Liisa Anttila utnämndes till jord- och skogsbruksminister

17.4.2007 - Målet är att de nya frivilliga skyddsåtgärderna skall införas i hela Södra Finland

16.4.2007 - Landsbygdsnätverket informerar om bästa praxis

4.4.2007 - Fastighetsaffärerna 2006 - Åker- och skogspriserna fortsätter att stiga

2.4.2007 - Odlarna nöjda med yrkeskunskapen bland TE-centralernas övervakare av jordbruksstöd

29.3.2007 - Enligt arbetsgruppens förslag förlängs perioden för 141-stödet till år 2014

27.3.2007 - Zonen fri från virussjukan VHS blev större i Finland

26.3.2007 - Ny statistikpublikation Från jord till bord samlar livsmedelskedjan inom sina pärmar

22.3.2007 - Världsvattendagen firas: "Vattenbrist - en utmaning"

21.3.2007 - Den baltiska biodieselproduktionen växer snabbt i framtiden

16.3.2007 - Nytt nummer av 60º north ute

15.3.2007 - Skogsbruket och älgen - nya rekommendationer för vinterbetesområden

9.3.2007 - Målet med användningen av skogarna är att sammanjämka olika intressen

9.3.2007 - Landsbygdsverkets visuella profil färdig

5.3.2007 - Jordbruksinkomsten minskade som väntat

27.2.2007 - Arbetsgrupp tillsätts för räddande av den östfinska boskapen i Sukeva

16.2.2007 - Förvaltningsplanerna för de finländska björn- och lostammarna klara

14.2.2007 - Flyttfåglarna välkomna till Finland i sommar

8.2.2007 - Fjäderfä ska hållas inomhus i hela landet

7.2.2007 - Register för tvärvillkor har öppnats

5.2.2007 - Avträdelsestödet tryggar familjelantbruken

29.1.2007 - Välskötta skogar binder upp koldioxid även i framtiden

24.1.2007 - Naturvården på Kustens skogscentrals område får gott betyg

22.1.2007 - Antalet gårdsbruksenheter minskat med hälften på 15 år

19.1.2007 - Förvaltningsplanen för sälstammar har sänts för utlåtande

18.1.2007 - Produktion av rörflen ska flerdubblas fram till år 2015

16.1.2007 - En ny beställare-producent-modell föreslås för statens forskningsverksamhet

15.1.2007 - Fascinerande landskap från forna tider

11.1.2007 - Arbetsgruppen: Konkurrenskraft kräver snabb strukturutveckling

8.1.2007 - Sätter klimatförändringen nya gränser för skapelsen?

5.1.2007 - År 2007 fungerar Finland som ordförande i Nordiska ministerrådet

3.1.2007 - Salmonellakontrollen i Finland är effektiv

27.12.2006 - Sibbo storskog och Meiko naturskyddsområden

22.12.2006 - JSM:s "officiella" skötselråd för julgranen

18.12.2006 - Utarmningen av den biologiska mångfalden i Europa skall stoppas fram till 2010

12.12.2006 - Resultaten för lantgårdarna försämrades också förra året

8.12.2006 - Bekämpandet av rabies förutsätter intimt samarbete

5.12.2006 - Ökad öppenhet i användningen av medlen från fiskevårdsavgifterna

30.11.2006 - Förslag till avgörande i ett ärende gällande vargjakt

29.11.2006 - EU FLEGT-handlingsplanen mot illegal avverkning och virkeshandel

27.11.2006 - Utveckling av landsbygden i Östersjöområdet sker genom samarbete

17.11.2006 - Antalet matförgiftningsepidemier fortsätter att öka år 2005

3.11.2006 - METSO gjorde succé

2.11.2006 - Sockersektorn får omstruktureringsstöd

30.10.2006 - Fåret kom till Nordeuropa också via Ryssland

25.10.2006 - Landsbygdsverket inleder verksamheten i maj 2007

20.10.2006 - Konkurrens om biomassor i framtiden

12.10.2006 - Statsrådet godkände den första redogörelsen för livsmedelssäkerhet

11.10.2006 - Konsumenternas medvetenhet om produktionsdjurens välbefinnande måste ökas

9.10.2006 - Skogssektorns fotavtryck i Finland är störst i världen

6.10.2006 - Bomullsmjöllusen försvårar julstjärnesäsongen

2.10.2006 - Skogssektorns framtidsöversikt publicerad

28.9.2006 - Flygspridningar av rabiesvaccin pågår

26.9.2006 - EU:s jordbruksministrar: starkare konkurrenskraft och enklare politik

22.9.2006 - EU:s jordbruksministrar samlas i Uleåborg

18.9.2006 - Andelen biobränslen utökas

11.9.2006 - Havtornsbuskar får inte skadas vid bärplockning

6.9.2006 - Den nationella spannmålsstrategin: Bioenergi en av framgångsfaktorerna inom spannmålsbranschen

6.9.2006 - En omfattande forskningsrapport om skogarnas mångfald publicerad

30.8.2006 - Nationell fiskedag den 30 augusti

23.8.2006 - Balans mellan mat och motion!

15.8.2006 - Tidningen 60°north handlar om naturresurser

11.8.2006 - Fler stora rovdjur än tidigare

9.8.2006 - Vattenförsörjningen bättre beredd för torkan nu än under förra torrperioden

7.8.2006 - Skogsvårdsrekommendationerna förnyade

1.8.2006 - Forskning ger beredskap inför ett förändrat klimat

21.7.2006 - Kräftsäsongen startade

20.7.2006 - Dags att bekämpa flyghavre

11.7.2006 - Minister Korkeaoja framträder inför Europaparlamentet

5.7.2006 - Möte för EU:s utbetalningsställen hålls i Rovaniemi

30.6.2006 - Vattenbruk diskuteras vid mötet för EU:s generaldirektörer för fiskeri

28.6.2006 - 60°north handlar om naturtillgångarna i Finland

21.6.2006 - Blickarna vänds mot Finland under EU-ordförandeperioden

19.6.2006 - Den lugna virkeshandeln syns också i skogsvården

13.6.2006 - Betala licensen uppmanar jord- och skogsbruksministeriet i den nya kampanjen

Början av sidan