Inbädda kartor på din webbplats

05.01.2012


Vem som helst kan avgiftsfritt inbädda kartor på sin webbplats med hjälp av Paikkatietoikkuna-portalen. Det är lätt att skräddarsy kartans innehåll och funktioner. "Systemet ger en kodstump, som du kan kopiera och klistra i källkoden för din webbsida. Det tar ca 10 minuter att skapa en karta för din webbplats", säger Jani Kylmäaho som ansvarar för utvecklingen av Paikkatietoikkuna vid Lantmäteriverket.

Karta med flera kartlager

Du kan sätta ihop en sådan karta som du vill ha genom att lägga flera kartlager på varandra. Du kan definiera den inbäddade kartans innehåll, storlek, skala och vad som visas på kartan när den öppnas. Du kan foga funktioner till kartan, t.ex. ett fält för adressökning. Språkalternativen är finska, svenska och engelska.

Kartmaterial som du kan använda på din egen webbplats erbjuds idag av Lantmäteriverket, Geologiska forskningscentralen, Statskontoret, Egentliga Finlands förbund samt av städerna Jyväskylä, Vichtis, Esbo och Tammerfors.

Du kan inte utnyttja alla kartor som finns i Paikkatietoikkuna för att skapa din egen karta. Varje dataproducent bestämmer själv vilka kartlager användarna får inbädda och vilka endast bläddra i.
Pröva på att lagra dina egna platser

Lantmäteriverket utvecklar den nationella portalen Paikkatietoikkuna i samarbete med många geodataproducenter. Portalen stöder Inspire-direktivets mål, t.ex. en fungerande finländsk infrastruktur för geografisk information. Nu kan du även pröva på att anteckna dina egna platser på kartan i Kartfönstret. Jani Kylmäaho har några förslag till hur du kunde använda den nya egenskapen: "Du kan anteckna höstens bästa svampställen eller de skidrutter du stakat under
vintern." "Vi hoppas att många av er prövar tjänsten och ger respons till oss som utvecklar den. I fortsättningen skulle ett välfungerande kartgränssnitt vara till nytta t.ex. i elektronisk ärendehantering, då kunden kunde göra anteckningar på kartan och bifoga dem till en elektronisk ansökan", säger Jani Kylmäaho.

Paikkatietoikkuna vann kvalitetscentret Excellence Finlands (Laatukeskus) kvalitetsinnovationspris år 2010.

Gör så här för att inbädda en karta på din webbplats:
1. Gå till webbadressen www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv
2. Registrera dig i tjänsten uppe till höger.
3. Gå till fliken "Inbäddad kartfunktion".
4. Skapa kartan i fyra steg genom att följa anvisningarna: välj bakgrundskarta, tillägg de kartlager du vill ha (t.ex. ortnamn och höjdkurvor), välj inställningar (t.ex. språk och storlek) och kopiera den färdiga kartans HTML-kod.
5. Klistra HTML-koden på din egen webbplats så visas en fungerande webbkarta.

Mera information:

http://www.paikkatietoikkuna.fi/web/sv

huvudexpert Jani Kylmäaho, 040 489 0307,

jani.kylmaaho@maanmittauslaitos.fi

Början av sidan