Jukka Enarvi har utnämnts till direktör för Finlands skogcentrals Skogtjänster

30.04.2012

DI Jukka Enarvi har utnämnts till ansvarig direktör för Finlands skogscentrals Skogstjänster från och med den 1 maj 2012. Beslutet om utnämningen fattades av skogscentralens direktion. Enarvi har varit tillfälligt utnämnd till uppdraget sedan augusti 2010. Tidigare har Enarvi varit med och utvecklat ny affärsverksamhet inom bl.a. läkemedelsindustrin och UPM Kymmene Abp.
Finlands skogscentrals Skogstjänster inledde sin verksamhet den 1 januari 2012 när de tidigare 13 självständiga regionala Skogscentralerna slogs samman till en riksomfattande organisation. Finlands skogscentral är nu uppdelad i två verksamhetsenheter, Offentliga tjänster och Skogstjänster, av vilka den senare svarar för de tjänster som kunderna beställer.
”Nu koncentrerar sig skogscentralens Skogstjänster enbart på att erbjuda skogsägarna kostnadseffektiva tjänster. Som en riksomfattande organisation som erbjuder professionella skogliga tjänster kan vi nu erbjuda samma tjänster vid över hundra verksamhetsställen i hela landet”, berättar Enarvi. För våra riksomfattande samarbetspartner i skogsbranschen blir det enklare när det räcker med ett avtal om köp av tjänster i hela landet.
Skogstjänsterna är känd marknadsledare i fråga om sina huvudsakliga tjänster skogsbruksplaner, byggande och grundförbättring av skogsvägar samt iståndsättning av torvmarksskogar. Med sakkunskap genomförs projekten kostnadseffektivt och högklassigt, så att även miljöfrågor beaktas.
Skogscentralens Skogstjänster sysselsätter cirka 270 fackmän i skogsbranschen vid 115 verksamhetsställen på olika håll i landet.

Mer information:
Leena Tenhola, ordförande
Finlands skogscentral
tfn 040-543 0539
förnamn.familjenamn@mavi.fi
Jukka Enarvi, direktör för skogstjänster
Finlands skogscentral, Skogstjänster
tfn 0400 801 501
förnamn.familjenamn@metsakeskus.fi

Början av sidan