Statsunderstöd till landsomfattande djurskyddsorganisationer


I statsbudgeten 2015 har reserverats 100 000 euro för nationella djurskyddsorganisationers verksamhet.

Medlen kan sökas av registrerade djurskyddsorganisationer som arbetar i hela landet. Organisationerna kan också vara registrerade centralorganisationer för lokala föreningar eller registrerade distriktsorganisationer. Det huvudsakliga syftet med organisationens regler ska gälla verksamhet som förbättrar djurens välbefinnande.

Till ansökan ska fogas de handlingar som behandlingen av frågan kräver, i synnerhet bokslutet med bilagor, årsrapport samt handlingsplan och budget för det år som ansökan gäller.

Ansökan och bilagorna ska senast den 30 april levereras till jord- och skogsbruksministeriet under adress:


Jord- och skogsbruksministeriet
PB 30
00023 STATSRÅDET

eller e-post kirjaamo@mmm.fi.


Mer information:

veterinärinspektör Tiina Pullola, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 02951 62108, 040 173 0366, tiina.pullola(at)mmm.fi.

Början av sidan