Export av animaliska livsmedel

Med export av animaliska livsmedel avses export av t.ex. kött, köttberedningar, mjölk, mjölkbaserade produkter, fiskprodukter, fågelägg och äggprodukter, biodlingsprodukter, grodlår och sniglar från EU-området till länder utanför EU (tredje länder). Om importen gäller export av livsmedel till Norge eller fiskprodukter till Island, betraktas detta inte som export till tredje länder utan som export till inre marknaden, dvs. som export från Finland till ett annat EU-land.

Exportvillkoren bygger på EU-lagstiftningen eller -avtal och nationella exportvillkor.


Kontroll av export av animaliska livsmedel

Exporten av animaliska livsmedel övervakas av kommunalveterinärer eller besiktningsveterinärer. Veterinären kontrollerar att exportpartiet uppfyller destinationslandets krav på import. Den övervakande veterinären beviljar exportpartiet ett exportintyg.

Början av sidan