Fritidsfiske
Fiskerådgivningstelefon: 0100 84014

Fritidsfiske är finländarnas viktigaste naturhobby. Omkring 40 % av befolkningen i Finland, dvs. drygt två miljoner finländare, fiskar minst en gång om året.

På senare tid har fritidsfisket ändrat karaktär. Från att ha varit husbehovsfiske har det gått i riktning mot rekreationsfiske. Samtidigt har spöfiske i dess olika former blivit allmännare.

De som fritidsfiskar står för omkring en tredjedel av hela fiskfångsten i Finland. De tar upp nästan 90 % av den fisk som fångas i insjöarna. Det betyder att finländarna själva har fångat en stor del av den fisk som de äter.

Fritidsfiskarna fångar omkring 50 miljoner kg fisk varje år. Nästan hälften fångas med nät. De för fritidsfisket viktigaste arterna är abborre, gädda och mört.

Fritidsfisket äger främst rum i närheten av stora bosättningscentra och i sommarstugeområdena i Insjö-Finland.
Början av sidan