Rennäring

Renen (Rangifer tarandus tarandus) är en halvtam form av vildren. I Fennoskandien härstammar den från fjällren. Till utseendet och beteendet påminner renen om sin urform. Rentjuren (sarven) väger 90-160 kg och renkon (vajan) 60-100 kg. Renkalven väger i allmänhet 4-6 kg när den föds på våren, men när hösten kommer kan den redan väga 50 kg eller ännu mer.

Enligt vad man i dag vet fick renstammen sin början genom vildrenar som tämjdes för att användas som last- eller dragdjur eller som lockdjur vid jakt på vildren. När stammarna av vildren och annat vilt krympte började man utöka antalet renar, och småningom utvecklades renskötseln till en självständig näring. (Källa: VFFI)

I dag är renskötseln en lokalt betydande landsbygdsnäring som försörjer ca 1 000 familjer.


Början av sidan