Jordbruksproduktion

I Finland bedrivs jordbruksproduktion ända upp i nordligaste Lappland. Jordbruket är viktigt för sysselsättningen på landsbygden och ett centralt element i landsbygdslandskapet. Finland är tämligen självförsörjande när det gäller de viktigaste jordbruksprodukterna. I Finland fanns det år 2008 sammanlagt 65 290 gårdar som fick jordbruksstöd. Jordbruksmarken i Finland omfattar ca 2,3 miljoner hektar. Spannmålsproduktionen samt svin- och fjäderfäskötseln har koncentrerats till södra och västra Finland, medan mjölkproduktionens andel stiger när man söderifrån förflyttar sig mot landets norra och östra delar.


Jordbrukets och de nära förbundna tjänsternas andel av bruttonationalprodukten i Finland uppgick till 1,9 % år 2007, men enbart jordbrukets sysselsättande verkan var 3,6 %.


Produktionsstrukturen på gårdarna i Finland domineras av små gårdar, men gårdarna har växt i storlek avsevärt under EU-tiden.

15.5.2011

Början av sidan