Medlemsstaternas gemensamma jordbrukspolitik

Inom området för Europeiska unionens (EU) 28 medlemsstater beräknas det finnas cirka 11,9 miljoner gårdar. Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt sysselsätter cirka 12,1 miljoner människor. Cirka 57 procent av medlemsstaternas areal klassificeras som landsbygdsområden med 24 procent av befolkningen.

Avsikten med EU:s gemensamma jordbrukspolitik är att utveckla gemenskapens jordbruksproduktion på ett balanserat sätt med beaktande av miljön och djurens välbefinnande och förbättrande av landsbygdsområdenas livskraft.

År 2011 uppgick utgifterna för den gemensamma jordbrukspolitiken till cirka 55,6 miljarder euro. Detta utgör cirka 44 procent av de realiserade utgifterna i gemenskapens budget.

26.2.2014

Början av sidan