Kartläggning och kartor

Det är ett övergripande mål att medborgarna, näringslivet och administrationen skall ha tillgång till tekniskt aktuella, enhetliga rikstäckande grundterrängdata av reglerad kvalitet som erbjuder en tillförlitlig utgångspunkt för all kartanvändning och för de allmänna berednings- och planeringsuppgifterna i hela landet.

Med hjälp av grundterrängdata framställs kartor och karttjänster som är avsedda för allmänt bruk. Uppgifter tillhandahålls dessutom för olika kundspecifika ändamål.

09.04.2008

Början av sidan