Konsumentinformation


Påskrifterna på livsmedelsförpackningarna är avsedda för konsumenterna så att de ska kunna jämföra olika produkter och välja den produkt som bäst lämpar sig för dem. Påskrifterna ger konsumenten möjlighet att få information om de ämnen som livsmedlet innehåller samt om produktens ursprung, produktionssätt och rätta användning. Med hjälp av påskrifterna kan konsumenterna även undvika produkter som blivit för gamla. Påskrifterna hjälper även konsumenten att välja hälsosammare produkter. Närings- och hälsopåståenden berättar om livsmedlets närings- och hälsomässiga egenskaper. I vissa fall ska obligatoriska uppgifter om livsmedel också ges om livsmedel som inte levereras i förpackning.Lagstiftning som gäller obligatoriska märkningar på livsmedelsförpackningar

Näringsvärdedeklarationer

Närings- och hälsopåståenden

Början av sidan