Miljö

Hållbar användning, skötsel och skydd av förnybara naturresurser bidrar till hållbar utveckling

Genom att använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt bidrar man till mångfalden av arter och livsmiljöer. Samtidigt förebygger man och reducerar miljörisker samt förbättrar miljöns tillstånd. Hållbar användning omfattar en miljömässig, ekonomisk och social dimension.

Med förnybara naturresurser avses odlingsmark, jordbrukets växt- och djurarter, skogar, vilda naturprodukter från skogar och kärrmarker, villebråd, renar, fiskar och vattenresurser. Merparten av välbefinnandet i vårt land och vår konkurrenskraft bygger på produkter och tjänster som härrör sig från dessa. De världsomspännande utmaningar som naturresurser och miljö innebär (t.ex. minskning av naturens mångfald och klimatförändringen) beaktas i samband med nationella åtgärder.

Början av sidan