Kestävä kehitys

Kestävässä kehityksessä turvataan hyvät elinmahdollisuudet myös tuleville sukupolville.

Kestävän kehityksen ydinajatuksena on turvata hyvät elinmahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ihmisen hyvinvoinnin, talouden ja ympäristön välille pyritään löytämään tasapaino.

Kestävän kehityksen huippukokouksessa Johannesburgissa 2002 sovittiin merkittävistä tavoitteista. Tärkeimpänä tavoitteena on köyhyyden poistaminen. Samalla biologisen monimuotoisuuden häviämisvauhtia tulee merkittävästi vähentää. Kalakantojen väheneminen tulee pysäyttää. Vaarallisten kemikaalien haittoja tulee minimoida. Laaditaan kestävien tuotanto- ja kulutustapojen puiteohjelma.

Suomen kansallinen kestävän kehityksen ohjelma laadittiin 1998. Tätä koskeva uudistustyö on aloitettu.

Början av sidan