Naturresursstrategi

Strategin för naturresurser rättesnöre för hållbar användning av förnybara naturresurser

I jord- och skogsbruksministeriets naturresursstrategi definieras hur förnybara naturresurser används och sköts på ett hållbart sätt. Strategin innehåller målen för hållbar användning fram till år 2010.

I praktiken sker tillämpningen av strategin genom de olika sektorernas strategier och program. Uppföljningen sker med hjälp av sektorsspecifika uppföljningssystem och speciella naturresursindikatorer.

Början av sidan