Enheten för naturtillgångar/Kontaktuppgifter

Jord- och skogsbruksministeriet
Almänna avdelningen
Enheten för naturtillgångar
PB 30, 00023 STATSRÅDET
Besöksadress: Regeringsgatan 3, HELSINGFORS

e-post: namn.efternamn@mmm.fi

Telefon 0295 16 001 (växel)

Enheteschef, miljödirektör Veikko Marttila
Tfn 0295 16 2425, gsm 040 513 2119
Koordinering av natur- och miljöskydd
Hållbar utveckling
Klimatförändring
Vattenskydd
Myrar och torvmarker

Enhetens sekreterare
Susanna Yli-Rahko-Aaltonen
Tfn 0295 16 2320, gsm 040-755 8319
Enhetens sekreteraruppgifter

Konsultativ tjänsteman Anne Vehviläinen
Tfn 0295 16 2236, gsm 040-743 4407
Klimatförändring
Hållbar användning av naturtillgångar
Forskning kring hållbar användning av naturtillgångar
Samforskning


Miljööversinspektör Johanna Niemivuo-Lahti
Tfn 0295 16 2259, gsm 040-358 5532
Hållbar utveckling
EU:s skydd av marina områden och Östersjöfrågor
Biologisk mångfald


Forskaren Jaana Kaipainen
Gsm 040-801 5389
Myrar or torvmarker
Anpassning till klimatförändringen
Hållbar användning av naturtillgångar


Forskaren Matti Kahra
Tfn 0295 16 2395, gsm 040-826 6748
Allmänna naturresursfrågor
Beredningsuppgifter kring klimat- och energifrågor


Högskolepraktikant Laura Kammonen (1.5 - 31.7.2012)
Tfn 0295 16 2330, gsm 040 509 3982
Utarbetning av handboken kring skadliga främmande arter

Högskolepraktikant Reino Savolainen (1.5 - 31.7.2012)
Tfn 0295 16 2164, gsm 040 508 7109
Utredning av stödformer med potentiella skadliga miljöeffekter
14.5.2012

Början av sidan