En livskraftig och bebodd landsbygd är en rikedom för Finland

En livskraftig landsbygd hör väsentligt ihop med boendet och kulturen i Finland. Den tryggar livsmedels- och virkesproduktionen och producerar andra viktiga produkter och tjänster för hela samhället. Målet är att landsbygden är en attraktiv boendemiljö som erbjuder arbetsplatser och möjligheter till boende.

Finland är det landsbygdsaktigaste landet i Europa. I landsbygdsområdena, dvs. kärnlandsbygden och glesbygden, bor 27 procent av befolkningen eller 1,5 miljoner människor. Allt fler bor på landsbygden. Arbetsplatserna ligger i centra utanför bostadsorten.

Landsbygden är dock också en plats där de som bor i centra tillbringar sin fritid och söker ro och stillhet samt möjligheter till rekreation och motion. Allt detta kräver en livskraftig landsbygd.

Det skapas allt fler nya landsbygdsnäringar. Jordbruk är fortsatt den viktigaste näringen och dess inverkan på landskapet är påtaglig. I det övriga företagandet ligger tyngdpunkten främst i träbransch, vidarebearbetning av livsmedel, landsbygdsturism, hantverk och service.

Aktuellt

12.3.2015

Början av sidan