Landsbygdsforskningen utvecklar landsbygdens livskraft

Inom landsbygdspolitiken ses landsbygden förutom som idkande av jord- och skogsbruk som en mer omfattande kulturell och samhällelig helhet som hör ihop med nya näringar och växelverkan mellan stad och landsbygd. Forsknings- och utvecklingsobjekt inom landsbygdspolitiken är:

- landsbygdsföretagande och landsbygdens sysselsättning

- omorganisering av landsbygdens funktioner, tjänster och expertsystem

- främjande av landsbygdsboende

- landsbygdens utvecklingsredskap och arbetsformer

- landsbygdens region- och samhällsekonomiska betydelse samt landsbygdens strukturer.

Början av sidan