Finland ett mönsterland i vattenfrågor

Finland har klarat sig utmärkt i internationella jämförelser som gäller användningen och förvaltningen av vattenresurser samt vattenskyddet. I flera studier har det ansetts att Finland sköter vattenfrågorna på världens bästa sätt. Våra erfarenheter och vår expertis har också förmedlats till andra inom ramen för det internationella samarbetet.

Jämförelser:

- Vattenfattighetsindexet "Water Poverty Index" (tillgången på vatten och god vattenförvaltning)

- Vattenkvalitetsindexet "Water Quality Index" (vattenkvaliteten och skyddet av vattnet)

- Miljöhållbarhetsindexet "Environmental Sustainability Index" (vattenskyddet)

- Vattenskyddets nivå i Europa "Name, shame and fame"

- Transparensindexet "Transparency Index" (genomblickbarhet och korruptionsnivå)

Början av sidan