I Finland dricks det mycket grundvatten

Av det vatten som vattenverken distribuerar utgör 60 % vatten och artificiellt grundvatten. Verken tar ca 0,7 miljoner kubikmeter grundvatten per dygn. Det grundvatten som används i glesbygden tas framför allt ur brunnar och källor. Renat ytvatten dricks särskilt i huvudstadsregionen, Åbotrakten och Uleåborg.

Början av sidan