Landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt

För att man skall kunna genomföra landsbygdspolitiken behövs det landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt. Det finns olika projekt: i vissa projekt är det frågan om ett långsiktigt utvecklingsarbete, och vissa projekt är avsedda för att möta nya forsknings- och utvecklingsbehov. Projekten är ofta omfattande och viktiga med tanke på landsbygdspoltiken. Resultataten från projekten går att tillämpa på landsbygdens utvecklingsarbete och det landsbygdspolitiska beslutsfattandet.

De landsomfattande projekten kompletterar det regionala utvecklingsarbetet. Genom projekten uppmuntrar man till att bygga upp nätverk inom utvecklings-och forskningsfältet och att genomföra förslagen i Statsrådets gällande landsbygdspolitiska specialprogram. Genom projekten stödjer man målet i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar om utveckling av landsbygden och diversieriering av landsbygdens näringsverksamhet.

Ytterligare information finns på
Landsbygdspolitiska samarbetsgruppens (YTR) webbsida

Början av sidan