Ministeriets medel för gemensamma forskningsprojekt inom skogssektorn

Med ministeriets obundna medel för samforskning finansieras år 2008 i regel pågående projekt.

Allmän information av skogsavdelningens samforskningsmedel och av "skogskoncern" programmet:
Överinspektör Sinikka Jalasjoki, JSM
tfn 09-1605 2414

Början av sidan